نمایش پست‌هایی با برچسب جوانی دانه

پست‌ها

  دانه های زیر پوستی چیست؟  دانه های زیر پوستی که بنام کومیدون های بسته یا دانه های سر سفید (closed comedon) هم یاد میگردد. دانه های کوچک سفید رنگ هستند که از سبب بسته شدن قنات فولیکول مو و تجمع چربی در زیر زیر جلد ایجاد میگردد.  این دانه ها اکثرا همراه با بخار های جوانی دانه دیده میشوند اما در یک تعداد حالات بعد از خوب شدن جوانی دانه هم باقی مانده  و یا بدون اینکه جوانی دانه موجود باشد بوجود میآیند.  این دانه ها بیشتر در روی و گاهی هم در گردن و صدر دیده میشوند. بدون درد و خارش میباشند و یگانه مشکل آن نقص زیبایی میباشد.  از دانه های زیر پوستی چگونه جلوگیری کنیم؟  ۱. از چرب نمودن جلد و مو باید خود داری گردد.  ۲. از مواد آرایشی غیر جوانی دانه زا non comedogenic باید استفاده گردد.  ۳. برای جلوگیری از ایجاد و یا ازدیاد دانه های زیر پوستی لازم است از فیس واش مناسب استفاده گردد تا چربی جلد کاهش یابد.  ۴. استفاده شبانه از ژل ادپالن هم در جلوگیری از آن رول داشته ولی از اینکه این ژل میتواند سبب تخریش جلد گردد باید با مشورت با متخصص جلدی استفاده گردد.  بخار های زیر پوستی چگونه تداوی میگردد؟  تدا
اعمال خاصی می تواند   سبب   تشدید ، و یا بدترشدن آکنه شوند.  درصورت  احتناب  از این چیزها درمان آکنه شما ، مطمینآ بهترین نتایج ممکن را حاصل مینماید.  اعمالی که سبب بدتر شدن جوانی دانه میگردد قرار ذیل اند.   غذا :  برخی از افراد احساس می کنند که غذاهای خاصی باعث بدتر تر شدن  آکنه آنها میگردد . اگر شما چنین احساس می کنید برای شما درست است تا از آن غذاها اجتناب کنید. با این حال ، رول غذا در تشدید جوانی دانه همیشه تحت مناقشه بوده یک تعداد تحقیقات تایید کننده ارتباط غذا با تشدید جوان دانه بوده و یک تعداد تحقیقات دیگر بر عکس آن. اما گفته میشود لبنیات، چاکلیت های کاکاو، غذاهای با اندکس بالای قند سبب تشدید مرض میگردد. موادآرایشی و بهداشتی :   برخی از لوازم آرایشی می تواند سبب بروز یا ایجاد آکنه گردیده و یا سبب  شعله ور شدن آن گردد  بدون اینکه سبب ایجاد دانه های سرسیاه آکنه گردند.مواد آرایشی احتمالا این کار را توسط تخریش کردن منافذ جلد که پس از آن سبب متورم شدن و مسدود شدن آنها میگردد انجام میدهند.اما این حالت با تمام انواع  مواد آرایشی رخ نداده و نزد هر شخص نیز بوجود نمیاید .  لوازم آرایشی فا
  اکنه یا   جوانی دانه   مرضیست که اکترآ جوانان را مصاب ساخته و مرض متصف است با بوجود آمدن دانه های کوچک با سر سفید، دانه های سر سیاه و بخار های سرخ و بالاخره دانه های پر چرک که اکثرآ در روی و گاهی هم در سینه و نواحی پشت یا نواحی ظهری بوجود مییاید . مرض بیشتر درسنین  ۱۴  الی  ۲۵  سالگی دیده شده مرض بیشتر نزد افرادی دیده میشود که دارای جلد چرب میباشند البته مرض طوری آغاز میگردد که ابتدا قنات غدوات که سبب تولید چربی سطح جلد میگردد بسته شده سبب میگردد تا چربی تولید شده توسط غده خارج نگردیده و در داخل غده تراکم نماید که سبب بو جود ادمدن دانه های با سر سفید میگردد دربعضی حالات دهنه غده چربی در اثر فشار که از سبب تراکم شحم در داخل غده باز گردیده وبشکل دانه ی سر سیاه دیده نشده درحالیکه در موارد دیگر دهنه غده باز نگردیده و سبب میشود تا شحم بیشتر در داخل غده تراکم نموده که این تراکم شحم محیط مناسب برای نشونمای باکتریها بوده و نشونمای باکتریها سبب میگردد تا دانه ها بزرگتر گردیده و التهاب در آن بوجود آید که در این حالت دانه برنگ سرخ دیده شده و بزرگتر از دانه های سر سیاه میباشد در مراحل پیشرفته دا
جوانی دانه یکی از امراض شایع جلدی است که متصف است با بوجود آمدن کومیدون( دانه کوچک سر سیاه و سر سفید) پپولها ( دانه های برجسته و سرخرنگ جلد) pustules  ( دانه های چر کی که بیشتر در روی ،شانه ها، قفسه سینه و بعضا بازو ها رشد و میتواند سبب مشکلات زیبایی و ایجاد داغ ها یا سکار ها نزد مصابین آن گردد . جوانی دانه در کدام سن وسایل بوجود میاید؟ جوانی دانه بیشتر د ر سنین ۱۲ الی ۱۴ سالگی آغاز میگردد تا سنین ۲۰ الی ۲۵ سالگی دوام میاید اما در یک تعداد حالات مرض میتواند بیشتر دوام کند مثلا ۱۲ فیصد اشخاص تا سن ۲۵ سالگی و ۶ فیصد اشخاص تا سن ۴۵ سالگی جوانی دانه داشته میباشند یکی از اشکال آکنه که بنام  Acne neonaturm یاد میگردد و در زمان نوزادی تحت تاثیر هورمونهای مادری که در خون طفل از طریق پلاسنتا میگذرد بوجود میآید . لوحه کلنیکی جوانی دانه چگونه است؟ جوانی دانه یک مرض شایع جلدی است که بیشتر در جلد صورت بشکل اندفاعات غیر التهابی، التهابی و داغ یا اسکار های آن دیده میشود.   دانه های غیر التهابی بنام کومیدون یاد می شود که شامل کومیدون های بسته یا دانه های سر سفید و کومیدون های باز یا دانه های
مراقبت خوب جلد شما را کمک میکند تا از مصاب شدن به داغ و یا سکار جوانی دانه در امان باشید . میگویند:هر کس مصاب شدن به داغ های جوانی غیر قابل پیشگیری میباشد و هرکس مصاب جوانی دانه باشد مصاب داغ و یا اسکار آن هم میگردد. اما در اینجا بعضی نکاتی است که میتوانید با پیروی از آن از داغ و یا لکه جوانی دانه در امان باشید و یا لکه های تازه ایجاد شده بزودی از بین بروند متخصصین جلدی برای کاهش لکه و داغ جوانی دانه نکات زیر را پیشنهاد مینمایند : تداوی جوانی دانه هر قدر برآمدن بخار های جوانی کمتر باشد احتمال ایجاد لکه و داغ آن کمتر میگردد. تداوی جوانی دانه شما تحت نظر متخصص جلدی در یکی از حالات زیر حتمی میباشد : ۱ . موجودیت دانه های بزرگ و پر چرک که به اندازه یک نخود و یا بزرگتر از آن باشد این نوع جوانی دانه بنام جوانی دانه نودولو سیستیک یاد شده و بدون تداوی سبب ایجاد داغ و یا اسکار میگردد . ۲ . در صورتیکه جوانی نزد شخصی بسیار زود و در اوایل جوانی شروع شده باشد هر قدر شخص زودتر مصاب جوانی دانه گردد به همان اندازه احتمال شدت  آکنه یا جوانی دانه در سالها بعد یگ بیشتر بوده و آکنه شدید سبب ایجاد داغ و یا
جوانی دانه چیست؟  یک مرض شایع جلدی که از هر پنج جوان یکی آنرا مصاب میسازد. در یک جوان از هر پنج جوان بقدر خفیف است که نیاز به تداوی دارد. شروع آن  اکثرا در  دختر ها را از سنین ۱۲ تا ۱۴ سالگی و در پسر ها از ۱۴ تا ۱۶ سالگی میباشد. معمولا تا سن ۲۵ سالگی و یا بیشتر دوام میابد.  در سن ۲۵ سالگی ۱۲ فیصد خانمها و ۶ فیصد مردها نصاب جوانی میباشد و در سن ۴۵ سالگی ۶ فیصد از مرد ها و خانمها مصاب جوانی دانه میباشند که خفیف تر بوده و در نزد خانمها معمولا در نزدیکی های عادت ماهوار شدید میگردند و در مردها از صورت برطرف شده و در پشت شانه متمرکز میگردند.  چرا مصاب جوانی دانه میشوید؟   جوانی دانه در اثر فعالیت زیاد غدوات چربی ساز جلد بوجود میآید فعالیت زیاد این غدوات و بسته شدن دهانه فولیکول مو که چربی جلد از آن خارج میگردد سبب میگردد تا چربی تولید شده توسط غدوات داخل غده و پیاز مو تجمع نموده و محیط مناسبی را برای رشد باکتر های خصوصا P. Acne مساعد میسازد. رشد باکتر در غده چربی سبب تحریک عکس العمل های وجود و ایجاد بخار های سرخرنگ، چرکدار و التهابی میگردد. بخار های جوانی چگونه به نظر میرسد؟   بخار های جوانی
۱. من که بخار را نکنم جایش میماند.  نخیر در صورتیکه بخار کنده شود و یا بخار شدید باشد و تداوی نگردد جایش باقی میماند.   ۲. بخار جوانے دانه را میتوان با تداوی های خانگی تداوی نمود.  بخار جوانے دانه خفیف توسط مراقبت های منظم جلد قابل کنترول میباشد. اما استفاده از دواهاے طبی بدون مشوره داکتر ،دواهاے یونانی، مواد مختلف( ماسک های میوه یی،  کریم دندان، لیمو...) بعضا میتوانند سبب عوارض ناخواسته و شدید شدن بخار های جوانے دانه گردند.  ۳. آخر نی آخر بخار جوانے دانه از بین میرود پس نیاز به تداوے نمیباشد.  بلی بخار هاے جوانے دانه از بین میرود اما داغها و لکه هاے آن میتوانند سالها باقی بمانند. پس بخاطر جلوگیری از داغ جوانے دانه لازم است جوانے دانه تداوی گردد. همچنان موجودیت بخار های جوانی دانه در بهترین سن شخص که آرزو دارد جلد زیبا و پاک داشته باشد میتواند سبب استرس و از دست رفتن اعتماد به نفس او گردد.  ۴. اگر خوب پرهیز کنید جوانی دانه تان از بین میرود.  ‏نخیر هیچ تحقیقی تا حالا تایید کننده این حرف نیست که عامل جوانے دانه غذا باشد. بعضی از غذا ها ممکن سبب تشدید جوانی دانه گردند ولی بصورت کل عامل اص
عوارض کندن بخار جوانی دانه  اگر شما یک بخار جوانی دانه را بکنید چه خواهد شد؟   ۱ . شما بخار جوانی دانه را حد اقل سه تا پنج روز بعد از بوجود آمدن میتوانید بکنید و اگر   صبر داشته باشید  تا دو سه روز دیگر خود بخود ازبین میرود و داغ آن بجا نمی ماند. پس مدت کمی دیگر صبر کنید  و بگذارید بخار جوانی بصورت طبیعی بهبود یابد و از ایجاد داغ جوانی دانه در امان باشید .  ۲ .  کندن بخار ها سبب صدمه به جلد گردیده و میتواند سبب تشدید بخار ها و ایجاد حالاتی چون   Acne excorea  و   Mechanical Acne  گردد .  ۳ .  کندن بخار جوانی دانه سبب میگردد تا مواد دانه ها به طبقات عمیقتر جلد نفوذ نموده و یک بخار کوچک و سطحی سبب بخار های بزرگتر گردد که به آسانی بهبود نیافته و داغ و یا اسکار آن بجا میماند .  ۴ .  دستکاری دانه ها سبب میگردد تا بخار های با میکروب ها یا انتانات ثانوی آلوده گردیده و سبب بهار های بزرگ و دردناک گردد .  ۵ .  از نظر فرهنگی کندن دانه خصوصا در اجتماعات و محافل بک امر پسندیده نیست و اکثر اشخاصی که به کندن جوانی دانه مبادرت میورزند در بسیاری حالات انگیزه های کندن بخار را نمیتوانند در اجتماعات کن