علاج بخار های زیر پوستی


 

دانه های زیر پوستی چیست؟ 

دانه های زیر پوستی که بنام کومیدون های بسته یا دانه های سر سفید (closed comedon) هم یاد میگردد. دانه های کوچک سفید رنگ هستند که از سبب بسته شدن قنات فولیکول مو و تجمع چربی در زیر زیر جلد ایجاد میگردد. 
این دانه ها اکثرا همراه با بخار های جوانی دانه دیده میشوند اما در یک تعداد حالات بعد از خوب شدن جوانی دانه هم باقی مانده  و یا بدون اینکه جوانی دانه موجود باشد بوجود میآیند. 
این دانه ها بیشتر در روی و گاهی هم در گردن و صدر دیده میشوند. بدون درد و خارش میباشند و یگانه مشکل آن نقص زیبایی میباشد. 

از دانه های زیر پوستی چگونه جلوگیری کنیم؟ 

۱. از چرب نمودن جلد و مو باید خود داری گردد. 
۲. از مواد آرایشی غیر جوانی دانه زا non comedogenic باید استفاده گردد. 
۳. برای جلوگیری از ایجاد و یا ازدیاد دانه های زیر پوستی لازم است از فیس واش مناسب استفاده گردد تا چربی جلد کاهش یابد. 
۴. استفاده شبانه از ژل ادپالن هم در جلوگیری از آن رول داشته ولی از اینکه این ژل میتواند سبب تخریش جلد گردد باید با مشورت با متخصص جلدی استفاده گردد. 

بخار های زیر پوستی چگونه تداوی میگردد؟ 

تداوی بخار های زیر پوستی کومیدون های بسته متاسفانه چالش برانگیز است. در بسیاری حالات با تداوی دوایی بهبودی نمی یابد که لازم چربی تراکم یافته در پیاز نو تخلیه گردد. برای تخلیه چربی بیشتر از پلاسما، لیزر و کومیدون اکستراکشن استفاده میگردد که زخم آن طی دو روز بهبود یافته و داغ و لکه آن باقی نمی ماند. 
اما قبل و بعد از تداوی استفاده از دوا های توصیه شده، نظافت جلد ک محافظت جلد از شعاع آفتاب لازمی میباشد. 

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: