مزوتراپی:


درین طریقه مواد مغذی که شامل ویتامینها، منرالها، و محصولات گیاهی که سبب رشد و تقویه مو میگردند توسط سوزنهای مخصوص مستقیما به جلد سر زرق میگردند. این تداوی سبب میگردد مواد مورد نیاز برای تقویت مو در جا هاییکه مورد نیاز است به مقدار کافی تزریق گردیده و سبب تقویه ریشه مو گردند. معمولا این تداوی ماه یک جلسه صورت گرفته و در صورت نیاز میتوانید هر شش ماه بعد یک جلسه دیگر انجام دهید.


نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: