نمایش پست‌هایی با برچسب لکه روی

پست‌ها

همه از خاصیت پاک کنندگی آب آگاهیم و میدانیم که استفاده از آب در نظافت و پاکی جلد و داشتن جلد شفاف از اهمیت بسزایی برخوردار است.  اما درین اواخر کوشش شده تا با درنظر داشت خواص شگفت انگیز آب طریق جدید پاکسازی و شفافیت جلد ابداع گردد. این طریقه بنام هایدرپیل hydropeel  مشهور شده و در طبابت جلدی زیبایی استفاده زیادی از آن صورت میگیرد.  درین پروسه از ماشین های مخصوصی استفاده میگردد که به فشار زیاد آب را بالای جلد وارد نموده و همزمان توسط مکش تجهیز شده آب دوباره بطرف ماشین کشیده میشود. آب دوباره با خود حجرات مرده جلد را بیجا نموده و به ماشین رجعت میدهد.  برعلاوه اینکه توسط آب حجرات مرده جلد دور ساخته میشود آب که جهت پاکسازی استفاده میگردد سیروم حاوی مواد آنتی اکسیدانت بوده و در شادابیت جلد میتواند موثر باشد.  هایدرپیل برای تداوی چملکی ظریف روی، چربی جلد و جوانی دانه و  لکه های روی استفاده میگردد.  طی یک دهه گذشته در آمریکا  هشت ملیون نفر تحت درمان با هایدرپیل قرار گرفته و این تداوی را چهارمین پروسیجر محبوب در آن کشور ساخته است.  هایدرپیل سبب چه میگردد؟  ۱. پاکسازی عمیق جلد که توسط فشار آب با
ما چگونه لکه های صورت را در کلینیکهای خود تداوی میکنیم؟ طوری که میدانید لکه های صورت یک حالت بسیار شایع است و عده کثیری از جوانان هم از خانمها و وقایع از آن رنج میبرند که از سبب عوامل مختلف بوجود امده اند و در بسیاری حالات استفاده از کریمها نمیتواند سبب بهبود چنین لکه ها گردد بخاطر حل این معضل کلینیک ما همیشه در تلاش آن بوده تا روش های روز دنیا را که امروزه در کشورهای اروپایی ، آمریکایی و آسیایی استفاده میشود استفاده   نمایند.     لکه های صورت این روشها کدام ها اند؟ ۱ .  لایه برداری :  در روش دواهای که سبب حذف حجرات مرده جلد میگردند بالای جلد با غلظت مناسب و زمان معین تطبیق میشود که با زایل شدن حجرات مرده سطح جلد هم جلد ظاهر شفافتر و جوانتر را بخود گرفته و همچنان نفوذ دواهای ضد لکه را بیشتر میسازد و باین ترتیب سبب بهبود لکه های های جلدی میگردد.   لیزر درمانی:  .۲   این روش اگر چه برای تمام انواع لکه های جلدی استعمال نمیگردند ولی برای تداوی انوا ع خاص لکه های جلدی مانند لکه های نسکگ یا گنجتک و همچنان لکه های بعد از التهاب جلد و لکه های جوانی دانه استعمال میگردند در کلینیکهای ما جهت تداو
ملاسما (melasma) یا لکه روی: ملاسما یکی از اشکال شایع لکه های جلدی صورت یا روی میباشد که نزد مردها و خانمها بیشتر در سنین جوانی دیده میشود ولی وقوع آن نزد خانما بیشتر از آقایام میباشد عواملی که سبب بوجود آمدن چنین لکه ها میگردد قرار ذیل میباشد:  در یک تعداد واقعات علت آن نا معلوم میباشد.  مواجه شده به مدت طولانی به شعاع آفتاب  استعمال مواد آرایشی با کیفیت پایین و تقلبی  استفاده بعضی از دوا ها بصورت خوراکی یا تطبیق بالای جلد  حاملگی و مصرف تابلیت های ضد حاملگی( ماسک حاملگی)  قرار گرفتن به مدت طولانی به شعاع افتاب  کمبود .یتامین B12 , فولیک اسید  حساسیت جلد روی و حساسیت به آفتاب این لکه ها بیشتر نزد کسانی که جلد تیره تر دراند دیده میشود این اشخاص اکثرآ از تیرهتر شدن یا بوجود آمدن لکه های نصواری رنگ( تیره تر از رنگ نارمل جلد) رنج میبرند این لکه یشتر بالای بینی, گونه ها یا رخسار, پیشانی , زنخ, و اطراف لب ها بوجود مییایند ممکن یک نزد یک شخص این لکه ها یک ناحیه , دو ناحیه و چندین نواحی ذکر شده را مصاب سازد از همین سبب لکه های روی به اشکل ذیل طبقه بندی میگردد: 1. قسمت مرکزی روی"(