نمایش پست‌هایی با برچسب جوانی دانه

پست‌ها

  بخار روی یک مرض قابل علاج است اما باید بخاطر داشت که دوا های توصیه شده به تنهایی نمیتواند سبب بهبود جوانی دانه یا بخار روی گردد برای اینکه بخار های روی شما بهبود یابد شما باید بدانید که کدام کارها سبب بهبود جوانی دانه میگردد و شما باید آنرا انجام دهید و کدام چیز ها سبب تشدید جوانی دانه میگردد و شما نیاز دارید از آن حذر کنید تا بخار های روی شما به زودی خوب شده و جای یا اسکار آن باقی نمانده. درین مقاله باید ها و نباید های که شما بخاطر مراقبت جلد مصاب بخار روی لازم میباشد میخوانید. امیدوارم تا در بهبود بخار های روی تان موثر باشد.   باید ها: کسانی که مصاب جوانی دانه اند نیاز دارند تا نکات آتی را انجام دهند تا بخار های روی شان کنترل گردیده و بهبود یابد: ۱. روز دوبار جلد تانرا با آب شیر گرم و صابون مناسب بشویید. ۲. دوا های که توسط داکتر معالج تان توصیه میشود بصورت منظم استفاده کنید.   ۳. جلد تانرا از شعاع آفتاب محافظه کنید. ۴. دواهای جوانی دانه را در تمام صورت استفاده کنید. ۵. بالشت تانرا هفته یک یا دوبار بشویید. ۶. بیست تا سی دقیقه بعد از شستن صورت تان صبر کنید تا صورت تان کاملا خشک شود ب
چرا فقط متخصص جلدی باید این کار را انجام دهد؟ کشیدن بخار. جوانی دانه: چرا فقط متخصص جلدی باید این کار را انجام دهد؟ به اکثر افراد، آکنه خود را با فشار دادن بخار و سایر نقاط روی بدتر می کنند. اگر دچار جوانی دانه هستید قبل از کند بخار ! این مطلب را اول بخوانید! بعضا داکتر صاحبان جلدی هم بخار های جوانی دانه را میکشند اما کشیدن بخار توسط آنها با شما فرق دارد متخصصین جلدی بخار ها را در شرایط کاملا صحی و بدور از میکروب و به تکنیک خاص میکشند که آسیب به جلد وارد نشده و سبب ایجاد داغ این نگردد. که این کار را شما نمیتوانند در خانه انجام دهید. اگر شما کوشش به خارج نمودن محتوی بخار جوانی دانه کنید اکثرا این محتوا به بیرون راه نیافته و به داخل جلد عمیقا نفود نموده و سبب ایجاد دانه های بزرگتر، پر چرکتر، و التهابی را مینمایند که یقینا دوام چنین بخار ها بیشتر بوده وسبب ایجاد داغ آن میگردد. البته دستان شما در هنگام کشیدن بخار ها با میکروب ها ملوث بوده و میتواند سبب انتقال آلودگی به جلد صورت و سبب دانه های میکروبی بزرگتر و دردناکتر گردد که متاسفانه تداوی آن مشکل میباشد متخصصین جلدی برای خارج کردن بخار ه
آیا واقعا ازدواج سبب بهبود جوانی دانه میگردد؟ ارتباط ازدواج و جوانی از نظر علمی تا حالا ثابت نشده است. یک تعداد زیاد جوان ها حتی بعد از ازدواج هم مصاب جوانی دانه میباشند در حالیکه عده زیادی هم بدون ازدواج و با افزایش سن جوانی دانه شان از بین میرود. شما اگر ازدواج کنید یا خیر ممکن جوانی دانه تان در اکثر حالات تا سن ۲۵ سالگی دوام کند ولی بخاطر داشته باشید؛ جوانی دانه در ۱۲ فیصد از خانمها و ۶ فیصد از مردها بعد از ۲۵ سالگی و در ۶ فیصد خانمها و مردها تا سن ۴۵ سالگی ادامه می یابد. عمل ازدواج معمولا سبب از بین رفتن جوانی دانه نمیگردد اما معمولا ازدواج در سنی صورت میگیرد که جوانی دانه به طرف بهبودی میرود. بعضی ها فکر میکنند جوانی دانه یک مشکل هورمونی است و این مشکل با ازدواج ازبین میرود در حالیکه چنین نیست. جوانی دانه با وجود اینکه در تعداد کمی حالات خصوصا نزد خانمها با مشکلات هورمونی همراه میباشد اما اینحالت نادر بوده و امراضی را چون PCOS و Adrenal hyperplasia شامل میشود. که نیاز به تداوی اختصاصی دارند. در سایر حالات سویه هورمونهای جنسی نارمل میباشد. و ازدواج سبب رفع مشکلات هورمونی نمیگردد. ا
جوانی دانه مرضیست خود شفا که اکثرآ بعد از سن 20 الی 25 سالگی بهبودی میابد اما در و اقعات نادر ( 3 فیصد مردها و 6 فیصد خانمها)‌ میتواند تا سن 45 سالگی دوام نماید . اما جوانی دانه در صورت که تدوای نگردد در اکثر وواقعات سبب وجود آمد داغ های جوانی دانه یا لکه و اسکار های آن میگردد. که سبب مشکلات زیادی از نظر زیبایی گردیده و سبب ناراحتی مریضان و مشکلات روانی و همچنان از دست رفتن اعتماد به نفس نزد مریضان میگردد. علت های بوجود آمدن داغ یا لکه جوانی دانه عواملی که سبب ایجاد لکه ها یا داغ و سکار جوانی دانه نزد مریضان میگردد قرار ذیل است: 1 . جوانی دانه بسیار شدید که تداوی نگردیده است. 2 . دستکاری جوانی دانه (‌کندن ، فشار دادن و ترکاندن دانه ها) 3 .نداشتن حفظ الصحه خوب و منتن شدن بخار های جوانی دانه 4 . جوانی دانه نودولو سیستیک ،کانگلوباتا، جوانی دانه گرام منفی و اکسکوری که اشکال شدید و وخیم جوانی دانه اند اکثرآ سبب داغ ، لکه یا سکار آن میگردند. 5 . تداوی های غلط توسط اشخاص غیر مسلکی ( کشیدن جوانی دانه ) و عملیه جراحی جوانی دانه 6 . نزد اشخاص با جلد تیره نسبت به اشخاص با جلد سفید احتمال مصابیت ب
اکنه یا جوانی دانه مرضیست که اکترآ جوانان را مصاب ساخته و مرض متصف است با بوجود آمدن دانه های کوچک با سر سفید، دانه های سر سیاه و بخار های سرخ و بالاخره دانه های پر چرک که اکثرآ در روی و گاهی هم در سینه و نواحی پشت یا نواحی ظهری بوجود مییاید مرض بیشتر درسنین 14 الی 25 سالگی دیده شده مرض بیشتر نزد افرادی دیده میشود که دارای جلد چرب میباشند البته مرض طوری آغاز میگردد که ابتدا دهنه غدوات که سبب تولید چربی سطح جلد میگردد بسته شده سبب میگردد تا چربی تولید شده توسط غده خارج نگردیده و در داخل غده تراکم نماید که سبب بو جود ادمدن دانه های با سر سفید میگردد دربعضی حالات دهنه غده چربی در اثر فشار که از سبب تراکم شحم در داخل غده باز گردیده وبشکل دانه ی سر سیاه دیده نشده درحالیکه در موارد دیگر دهنه غده باز نگردیده و سبب میشود تا شحم بیشتر در داخل غده تراکم نموده که این تراکم شحم محیط مناسب برای نشونمای باکتریها بوده و نشونمای باکتریها سبب میگردد تا دانه ها بزرگتر گردیده و التهاب در آن بوجود آید که در این حالت دانه برنگ سرخ دیده شده و بزرگتر از دانه های سر سیاه میباشد در مراحل پیشرفته دانه های بزرگ
هدف از Collagen Induction Therapy (CIT)   چه است ؟ Collagen Induction Therapy   عبارت است از   تحریک تولید   نسج منضم جلد   در طبقه های پایین تر جلد ( طبقه   درم جلد ) میباشد در حالی که به طبقه محافظ جلد (طبقه های اپیدرمی) اسیب وارد نمی گردد درین طریقه تعداد زیاد ی از   سوزن کوچک، نازک ومعقم بصورت متکرر تو سط آله بنام درما رولر dermaroller    و یا یک دستگاه برقی اوتامتیک به جلد به  نفوذ نموده سبب  شکستن رشته های کولاجن  سابقه  و تحریک تولید الیاف الاستین و کولاجن جدید در طبقات عمیق جلد میگردد البته الیاف کولاجن و الاستیک رول مهمی را در شادابیت جلد داشته و کم شدن آنها سبب ایجاد چین و چروک  جلدی   ، افتادگی جلد و از بین رفتن الاستیکیت جلد میگردد. در نتیجه   Collagen Induction Therapy   جلد   صاف، ضخیم تر، و منظم تر میگردد. برخلاف طریقه های جوانسازی جلد با لیزر و لایه برداری کیمیاوی که سبب صدمات موقتی طبقه سطحی یا اپیدرم جلد میگردند در ین طریقه طبقه سطحی جلد که رول مهمی را در محافظت جلد از عوامل محیطی دارد سالم باقی. برای سلامت   جلد و داشتن صورت جوان ما نیاز به جلد مرطوب، با رنگ نارمل
جواب 1. جوانی دانه به تداوی نسبتآ طولانی سه الی شش ماه نیاز دارد واکثر جوانانی که مصاب جوانی دانه اند میخواهند به مدت کوتاهی یک یا دوهفته بهبود یابند که متاسفانه ناممکن میباشد. اکثرآ بعدا از استعما ل دوا به مدت کوتاهی حوصله شانرا از داست داده و میگویند که جوانی دانه با تداوی خوب نمیشود در حالیکه چنین نبوده و جوانی دانه با تداوی مناسب و طولانی مدت بهبود میابد.  2. بعد از ختم تداوی یا بهبود جوانی دانه جلد  به مراقبت  ضرورت دارد که مناسب برای جلد های چرب باشد مراقبت مناسب جلد میتواند از عود مرض جلوگیری نموده و سبب بهبودی سریع جوانی دانه در جریان تداوی گردد که درلینک زیر میخوانید: http://www.drarifabid.com/2013/02/blog-post.html 3. بهبود جوانی دانه نیاز به استعمال منظم دوا توسط شخص مصاب دارد به همین لحاظ من به اکثر جوانان مصاب به جوانی دانه میگویم بهبود حالت شما 75 فیصد مربوط به شماست تا تداوی تانرا منظم استفاده کنید، از جلد تان مراقبت کنید و در استعمال دوا حوصله داشته باشید و 25 فیصد مربوط به داکتر میشود تا دوایی را که مناسب به حالت و شدت جوانی دانه تان باشد توصیه نماید. 4. بعضی از اشکال
جوانی دانه قابل تداوی  بوده ، اما در پهلوی تداوی دوایی بعضی نکاتی است که مریض  باید مراعات نمایید تا در هنگام تداوی سبب موثریت بیشتر دوا گردیده و بعد از ختم تداوی از عود دوباره مرض جلوگیری نمایداین نکات  قرار ذیل اند! 1- روی خود را روزي 2 مرتبه با آب و صابون بشوييد. 2- از مالش شديد جلد خودداري کنيد. 3- از فشار دادن، کندن، ترکاندن و دستکاري دانه ها خودداري کنيد. 4- تداوی شما ایجاب وقت کافی (3 الی 6 ماه) و مصرف منظم دوا را مینماید . 5-از جلد خود در برابر تابش آفتاب محافظت کنيد. 6- هنگام استفاده از لوازم آرايشي دقت کرده و نگذاريد اينگونه مواد  برویتان براي مدت طولاني باقي بمانند. و از مواد آرایشی غیر روغنی استفاده کنید. 7- از مرطوب کننده هاي روغني استفاده نکنيد. و مو های خود را چرب ننما یید.   8 - اضطراب یا  استرس  و تشویش سبب تشدید جوانی دانه  میگردد .ورزش کنيد. ورزش در کاهش اثرات منفي استرس بسيار سودمند ميباشد. اما پيش از اقدام به فعاليت بدني رویخود را کاملا با آب و صابون بشوييد (بخصوص اگر آرايش داريد). پس از فعاليت بدني نيز حمام گرفته و يا حداقل رویخود را مجددا با آب و صابون بشوييد. 
اعمال خاصي می تواند سبب   تشدید ، و یا بدترشدن آکنه شوند.  درصورت   احتناب   از این چیزها درمان آکنه شما ، مطمينآ بهترین نتایج ممکن را حاصل مينمايد.  اعمالي كه سبب بدتر شدن جواني دانه ميگردد قرار ذيل اند. غذا : برخی از افراد احساس می کنند که غذاهای خاصی باعث بدتر تر شدن   آکنه آنها ميگردد . اگر شما احساس می کنید این برای شما درست است ، پس از آن غذاها اجتناب کنيد. با این حال ، هیچ شواهد علمی روشن است که مواد غذایی نقش مهمی در آکنه تشدید وجود دارد. اما گفته ميشود لبنيات، چاكليت هاي كاكاو، غذاهاي با اندكس بالاي قند سبب تشديد مرض ميگردد موادآرایشی و بهداشتی : برخی از لوازم آرایشی می تواند سبب بروز با ایجاد آکنه گرديده و يا سبب   شعله ور شدن آن گردد   بدون اينكه سبب ایجاد دانه های سرسیاه آکنه گردند.آنها احتمالا این کار را توسط تخريش کردن منافذ جلد که پس از آن سبب متورم شدن و مسدود شدن آنها ميگردد مينمايند.اما اين حالت با تمام انواع   مواد آرايشي رخ نداده و نزد هر شخص نيز بوجود نميايد .  لوازم آرایشی فاقد جربي اكثرآ توصیه می شود ، اما برخی از مردم حتی به این مواد آرايشي نيز واکنش نشان می د
میلیا ( دانه های کوچک و سفید رنگ جلدی اطراف چشم) چیست ؟ ملیا عبارت از سیست های کوجک کرانینی است که از سبب داخل شدن کراتین یا همان پروتین جلد در طبقه تحتانی جلد بوجود آمده و سبب تظاهر دانه های سفید رنگ تحت الجلدی میگردد که به شکل دانه های کوچک سفید رنگ در سطح جلد ( معمولا صورت) قابل مشاهده میباشد. ملیا بدو گونه میباشد 1.      ابتدایی: که بدون سبب واضح بوجود آمده و در زمان تولد یا در هنگامی جوانی بیشتر در اطراف چشم دیده میشود. 2.      شکل ثانوی: که بعد از برطرف التیام زخم های جلدی که در اثر سوختگی، امراض آبلوی جلد ، افتاب سوختگی استعمال کریمهای سترویید بصورت دوامدار( بتنویت یا بتامتازون، کلوبتازول، ترایمسینولون، نوتریتون و غیره)   ، آفتاب سوختگی ... بوجود میاید. شکل ابتدایی این دانه ها   در تمام سنین دیده شده و لی در سنین نوزادی و جوانی بیشتر   دیده میشود. در سن جوانی اینها بشکل دانه   کوچک سفید یا زرد رنگی گنبد مانند اند   که بیشتر در اطراف چشم دیده شده معمولا بدون درد خارش و سوزش بوده و یگانه شکایت مصابین آن نقص در زیبایی صورت آنها   میباشد. تعداد این دانه ها متعدد بوده و بصورت تدریجی
اکنه یا جوانی دانه که در کشور همسایه ما بنام جوش صورت هم یاد میگردد معمولا در شروع جوانی آغاز میگردد میتواند از سنین 12 الی 14 سالگی آغاز گردد اما بیشتر نزد جوانانی که 16 الی 20 سال عمر دارند دیده میشود بعداز 20 الی 25سالگی بصورت آهستگی رو به بهبودی رفته و اکثر مریضان بعد از 25 سالگی بهبود میابند درسن 25 سالگی 12 فیصد خانم ها و 5 فیصد مردها مصاب جوانی دانه بوده اما نزد 5 % خانمها و مردها تا سن 45 سالگی ادامه میابد. 1. وراثت رول مهمی در شیوع اکنه یا جوانی دانه دارد تحقیقات نشان داده است که در صورتی در یک زوج هردو مصاب جوانی دانه باشد شیوع اکنه نزد فرزندان آنها 3:4 میباشد یعنی از 4 طفل شان سه طفل شان مصاب اکنه خواهد شد در حالیکه اگر یکتن از آنها مصاب جوانی دانه باشد این حالت به 1:4 کاهش خواهد یافت ( یک طفل ازچهار طفل شان مصاب جوانی دانه خواهد بود) 2.ارثیت نه تنها در شیوع جوانی دانه بلکه در دوام و شدت آن نیز رول خواهد داشت. 3. استعمال مواد آرایشی خصوصآ موادی که دارای خاصیت روغنی و چرب میباشند با بسته نمودن دهنه غدوات چربی، تراکم چربی د رداخل غده ، مداخله میکروبها و بالاخره
افواه: جوانی دانه مرضیست غیر قابل تداوی. حقیقت: جوانی دانه مرضیست خود شفا که حتی بدون تدوای هم مریض با گذشت زمان بهبودی میابد. اما این مریضی قابل تداوی بوده و لی به مدت زمان مدیدی جهت تداوی ضرورت میباشد و مریض باید ادویه توصیه شده اش را بصورت منظم تحت نظر متخصص جلدی استفاده نماید.تداوی جوانی به منظو ر جلوگیری از داغ یا سکار جوانی دانه ضروریست افواه: جوانی دانه بعد ازازدواج بهبود میابد. حقیقت: جوانی دانه هیچ ارتباطی به عمل ازدواج ندارد و ازدواج هیچ تاثیری به جوانی دانه ندارد اما چون عمل ازدواج در سنی صورت میگیرد که معمولآ جوانی دانه بهبود میابد چنین فکرمیشد که ازدواج سبب بهبود جوانی دانه گردیده باشد که هیچ بنیاد علمی ندارد. افواه: جوانی دانه با اخذ بعضی ازغذا ها تشدید میگردد. حقیقت: گذارش های ضد و نقیض در این ضمینه به نشر رسیده که گاهی تشدید جوانی دانه با غذا تثبیت یا رد گردیده اند، در تحقیقات اخیر نشان داده شده است که مواد غذایی با اندکس قندی بالا و با تحریک افراز هورمون insulin like growth factor و تحریک غدوات چربی ساز میتوانند سبب افزایش تولید چربی جلد و تشدید جوانی دانه گردند همچنا
nevus comedonicus   یا  خال کومیدونی (خال کومیدونی) آنومالی نادری میباشد که به شکل مجموعایی از  کومدونهای بازدیده مییشود. که در حقیقت  سوراخ گشاد فولیکولی یا  دهنه غدوات عرقیه یا  eccrine  بوده که مملو از کراتین میباشد. ممکن است بصورت  انفرادی ، مادرزادی بوده  و یا در مراحل بعدی زندگی رخ دهد. تشخیص افتراقی باید با جوانی دانه یا  جوانی دانه یا آسیب مزمن جلد توسط شعاع  آفتاب (بیماری   Favre - Racouchot) صورت گیرد . تداوی خال کومیدونی به طور کلی جراحی و برداشتن یا سوزاندن با کربن دی اکسید لیزر میباشد،. تداوی دوایی با رتینوئیدها موضعی ممکن است از برخی از مریضان  سود مند  باشد The eruptive vellus hair cysts    بصورت  پاپول های  همرنگ جلد معمولا بر روی صورت ، قفسه سینه ، گردن ، ران ، کشاله ران ، باسن ، و زیر بغل   دیده میشود. که آنومالی فولیکول های مو  vellus  بوده و ممکن است ارثی باشد. این کیست ها ممکن است خود به خود بهبودی یابند  تداوی مرض اغلبآ دشوار است. شق  و تخلیه  اندفاعات بصورت فردی شاید سبب بوجود آمدن سکار یا داغ زخم گردد  ،. رتینوئیدهیا موضعی و لاکتیک اسید 12 ٪ در برخی موارد مفید