عوارض کندن بخار جوانی دانهعوارض کندن بخار جوانی دانه 

اگر شما یک بخار جوانی دانه را بکنید چه خواهد شد؟ 
۱. شما بخار جوانی دانه را حد اقل سه تا پنج روز بعد از بوجود آمدن میتوانید بکنید و اگر صبر داشته باشید  تا دو سه روز دیگر خود بخود ازبین میرود و داغ آن بجا نمی ماند. پس مدت کمی دیگر صبر کنید  و بگذارید بخار جوانی بصورت طبیعی بهبود یابد و از ایجاد داغ جوانی دانه در امان باشید
۲کندن بخار ها سبب صدمه به جلد گردیده و میتواند سبب تشدید بخار ها و ایجاد حالاتی چون Acne excorea و Mechanical Acne گردد

۳کندن بخار جوانی دانه سبب میگردد تا مواد دانه ها به طبقات عمیقتر جلد نفوذ نموده و یک بخار کوچک و سطحی سبب بخار های بزرگتر گردد که به آسانی بهبود نیافته و داغ و یا اسکار آن بجا میماند

۴دستکاری دانه ها سبب میگردد تا بخار های با میکروب ها یا انتانات ثانوی آلوده گردیده و سبب بهار های بزرگ و دردناک گردد

۵از نظر فرهنگی کندن دانه خصوصا در اجتماعات و محافل بک امر پسندیده نیست و اکثر اشخاصی که به کندن جوانی دانه مبادرت میورزند در بسیاری حالات انگیزه های کندن بخار را نمیتوانند در اجتماعات کنترول نموده و سبب ناراحتی نزدیکان میگردند


۱.  با متخصص جلدی نزدیک تان مشوره کنید تا تداوی شما را آغاز کند.

۲تداوی جوانی دانه یاز به وقت دارد و ضرورت به تداوی منظم سه تا شش ماه و بعدا تداوی تعقیبیه دارد که متخصص جلدی کریم و یک صابون و یا فیسواش مناسب برای تان توصیه میکند تا بصورت دوامدار استفاده کنید و از شر جوانی دانه رهایی یابید.  

۳هرگز از تداوی های خود سرانه و یا تجاری بدون مشوره با متخصص جلدی استفاده نکنید.

۴اگر تنها با دوا جوانی دانه بهتر نشد لایه_برداری میکرودرمابریشن  و در واقعات استثنایی لیزردرمانی میتواند موثر باشدنظرات

مطالب بیشتر بخوانید: