داکتر محمد فواد افضلی

 داکتر محمد فواد افضلی 

متخصص جراحی زیبایی و پلاستیک 

شماره تماس ۰۷۷۶۹۳۵۵۲۸


 کدام مشکلات زیبایی درین جا قابل درمان اند؟ 

✅ افتادگی و تورم پلک ها

✅ ترمیم و اصلاح سوء شکل بینی ( کوچک نمودن بینی ، بلند نمودن بینی اصلاح بینی منقار مانند و مناخر بزرگ بینی) 

✅ اصلاح سوء اشکال گوش( گوشهای پکه یی)

✅ کوچک و بزرگ نمودن دهن و لبها 

✅تداوی لب چاک و کام چاک 

✅تداوی جاهای سوختگی 

✅ تداوی کانتراکچر ها یا شخی های مفاصل بعد از سوختگی 

✅تداوی افتادگی جلد و یا فیس لفت جراحی

تداوی جراحی امراض جلدی:

✅ تداوی سرطانهای جلدی 

✅تداوی زخهای جلدی و سایر مشکلات جلدی که با تداوی دوایی بهبود نیابد. 

✅ تداوی جراحی خالهای بزرگ و خالهای مو دارد.

✅ تداوی جراحی سیست ها و آبسه ها 

✅ تداوی جراحی اسکار های سوختگی و جراح


ی جروحات ترضیضی 


 

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: