هزینه کاشت مو در کابل


 

 قیمت کاشت مو در کابل در کلینیک های مختلف متفاوت است و بسیاری از دوستان کلینیک های مختلف را جستجو میکنند و یا با آنها مشورت میکنند تا کلینیکی را که کاشت موی ارزانتر انجام دهد انتخاب کنند.

اما کاشت مو یک سرمایه گذاری یکبار بالای مو ها است که تا آخر عمر باقی میماند شما وقتی تصمیم دارید کاشت مو انجام دهید بیشتر به کیفیت کاشت مو و منظره طبیعی کاشت مو فکر کنید تا قیمت آن.


کاشت مو در کابل چقدر هزینه برمیدارد.

در شفاخانه جلدی امید کارد معمولا هزینه کاشت مو نظر به گرافت های که باید کاشت شود تعین میشود.
گرافت ها مجموعه از پیاز های موی میباشد که به صورت گروپی از عقب سر خارج میگردند. گرافت ها معمولا بین ۱ تا ۵ پیاز مو میداشته باشند. تعداد پیاز های مو در هر گرافت نزد اشخاص مختلف متفاوت میباشد. بصورت اوسط ۱.۸ تا ۲.۲ پیاز مو در یک گرافت موجود میباشد.
بنابراین در صورتیکه برای شما ۱۰۰۰ گرافت کاشت شود بدیم معنی است که نزد شما ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ پیاز موی کاشت شده است.
هزینه کاشت مو در شفاخانه جلدی امید کارا در حدود ۲۰ افغانی فی گرافت میباشد. و هزینه نهایی کاشت مو بین ۶۰ هزار افغانی تا هشتاد هزار افغانی میباشد. که این پکیج شامل یکبار پی آر پی هم میباشد که در روز هشتم تا بیستم صورت میگردد.

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: