تخفیف ویژه

 30% فیصد تخفیف ! 
#عملیات_زیبایی_بینی 
#عملیات_زیبایی_چشم 
#عملیا_جوانسازی_جلد
www.cara.af
در عملیات های جراحی زیبایی و تمام #پروسیژرهای_زیبایی در شفاخانه جلدی زیبایی #امید_کارا 

آدرس: چهاراهی کارته مامورین مقابل پولی تخنیک کابل 


برای عرضه خدمات بهتر شفاخانه جلدی امید کارا مصمم است تا تخفیف کوتاه مدت را در عرضه خدمات جلدی زیبایی و جراحی پلاستیک و زیبایی اعلام نماید.
نوت: مدت این تخفیف محدود است.  
اگر‌شما از مشکلات جلدی زیبایی رنج میبرید میتوانید ازین تخفیف های کوتاه مدت که تداوی توسط متخصصین ورزیده جلدی و جراحی زیبایی انجام میابد مستفید گردید.  
برای معلومات بیشتر به شماره ما به تماس شوید! 
شماره تماس: 0798188883
آدرس ما: چهار راهی کارته مامورین مقابل پولی تخنیک کابل 
نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: