جراحی زیبایی بینی

 عملیه جراحی زیبایی بینی یا rhinoplasty  عبارت از یکی از عملیات های بسیار خوب جراحی زیبایی می باشد که طرفداران بی شماری دارد.  عملیه جراحی زیبایی شامل عملیاتهای کوچک نمودن بینی، بلند نمودن بینی، کوچک نمودن مناخر انف و کوچک نمودن بینی های گوشتی می باشد. 

جراحی زیبایی بینی در کابل


 این عملیاتها تحت نظر متخصصین جراحی پلاستیک صورت گرفته و در آن از انستیزی موضعی استفاده می گردد عملیات جراحی معمولاً ۱ تا ۲ ساعت را در بر گرفتن و شق عملیاتی از داخل سوراخ های بینی صورت گرفته و معمولاً داغ و یا اسکار یا خط عملیاتی آن باقی نمی ماند. 

برای معلومات بیشتر به شماره ۰۷۹۹۳۱۳۸۸۳ به تماس شوید. 

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: