جراحی فیس لفت


 

 از جمله تغییراتی که در اثر افزایش سن در جلد روی ایجاد میگردد افتادگی جلد روی و گردن، ایجاد و عمیق شدن خط خنده( خط که از کنار بینی تا کنار لب ادامه دارد) و بیجا شدن پاکت های چربی جلد به طرف پایین و از بین رفتن خط فک میباشد. 

عملیه جراحی زیبایی و جوانسازی برای رفع این عملیه را فیس لفت میگویند. 

در فیس لفت جراحی در پیشروی گوشها تا عقب گوش یک شق جراحی صورت گرفته، جلد اضافی و چربی اضافی که سبب افتادگی و کشال شدن جلد میگردد برداشته میشود. 

بعد خط عملیاتی در پیشروی گوش و عقب گوش دوباره خیاطه گذاری میگردد. 

این عملیه دو تا دو نیم ساعت دوام میاد و تحت بیحسی موضعی ناحیه صورت میگیرد. 

عملیه فیس لفت جراحی برای کسانی بیشتر از ۳۵ سال عمر دارند و دچار افتادگی و شُل شدن جلد روی و گردن هستند مناسب میباشد. 

عوارض این عملیه چی است؟ 

عوارض جدی به دنبال ندارد. مانند همه عملیه های جراحی درد خفیف بعد از عملیات، پندیدگی خفیف و موقتی، کبودی موقتی ممکن ایجاد گردد. که با مرور زمان برطرف می گردد. 

از جمله اختلاطات نادر آن میتوان از عفونت ناحیه عملیاتی، بجا ماندن آثار خط عملیاتی میتوان نام برد. 


نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: