کاشت مو در جا های سوختگی


 

یکی از مشکلات عمده که بعد از جراحی  سر، سوختگی ها و بیماری های جلدی پوست سر به میان می آید ریزش موی تندبی میباشد که در چنین حالات معمولا پیاز مو تخریب گردیده و مو ها رشد نمی کنند.  

کاشت مو درین چنین حالات چالش برانگیز است چه در بسیاری حالات انساج نارمل جلد سر از بین رفته و جای آنرا نسج منضم میگیرد که به مراتب سخت و متراکم است و بستر مناسب برای رشد مو نمی‌ باشد. هنچنان دارای تعداد کم از رگهای خون میباشد که برای تغدیه و رشد مو های کاشت شده لازم است. 
کشت مو در نواحی داغ و یا اسکار سوختگی و عملیات های جراحی در شفاخانه جلدی امید کارا توسط متخصصین این شفاخانه صورت میگیرد اما نکات مهمی که کاشت چنین حالات وجود دارد قرار زیر است. 
۱. معمولا لا کاشت مو در نواحی داغ باید در یک مرحله و با تراکم زیاد صورت نگیرد چون کاشت مو های پر تراکم میت اند سبب آسیب انسجام وعایی یا رگهایم خونی که جلد را تغذیه می نمایند گردیده و سبب نکروز یا تخریب جلد گردیده و همچنان در صورتیکه این عارضه ایجاد هم نگردد متاسفانه سبب میگردد تا قابلیت رشد مو های کاشت شده را به مراتب کاهش دهد. 
۲. کاشت مو در نواحی اسکار باید با تراکم کمتر و در دو یا سه مرحله صورت گیرد که در چنین حالات رشد مو ها خوبتر بوده و تقریباً نسجی کمتر و تخریب جلد بوجود نمی آید.  
۳. کاشت مو بالای نواحی اسکار موی سر، ریش، بروت و مژه صورت گرفته و نتایج تداوی تا شش ماه بعد از کاشت بصورت قابل ملاحظه قابل دید بوده و ۹۰ فیصد مو هاییتی کاشت شده رشد مینمایند. 
۴. کاشت مو. در نواحی اسکار نیاز به تجربه و تخصص زیاد داشته و اکثر کلینیک ها از کاشت آن اجتناب میکنند. 
شفاخانه جلدی امید کارا یگانه مرکز جلدی است که درین زمینه از تجربه و تخصص کافی برخوردار بوده و عملیات های موفقی را درین زمینه داشته است. 


نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: