Double chin تداوی دو زنخی یا غبغب


 
غبغب یا دو زنخی عبارت از تورم زیر زنخ است که از سبب سست شدن جلد ناحیه گلو و تجمع چربی زیر جلدی در ناحیه بوجود می آید. 

چاقی، افزایش سن، تغییرات نوسانی وزن و ارثیت می تواند در بوجود آوردن این حالت رول داشته باشند‌. 

برای تداوی غبغب میتود های مختلف وجود دارد که عبارتند از:
1. لیپوسکشن : کشیدن چربی زیر زنخ که توسط کانولا( وزنهای ضخیم و کند) میباشد. که بعد از تزریق بیحسی موضعی چربی ناحیه کشیده میشود. عارضه ایت تداوی اینست که بعضا با وجود بیرون ساختن چربی جلد ناحیه ناحیه جمع نشده و پایین باقی میماند. سرخی، پندیدگی و کبودی از جمله عوارض این تداوی میباشد. 
2. تزریق_کابیلا : با تزریق موادی که سبب تجزیه چربی زیر جلدی میگردد میتوان به راحتی چربی زیر گلو را ازبین برد. بعد از تزریق ممکن به مدت یک هفته تا ده روز سرخی و تورم در ناحیه موجود باشد. معمولا دو تا چهار جلسه نیاز است که به فواصل یکماه صورت میگیرد. اما کبیلا سبب سخت شدن جلد سست نمیگردد.  
3. هایفو: هایفو سبب جمع شدن جلد و سخت شدن جلد سست گردیده و در کاهش غبغب رول مفید دارد اما نمی تواند چربی زیر پوست را حذف کند. 
در شفاخانه جلدی امید کارا برای تداوی غبغب بیشتر از روش ترکیبی استفاده میگردد و از تزریق کبیلا و هایفو همزمان استفاده میگردد که هم سبب کاهش چربی زیر جلد و هم کش شدن جلد میگردد و نتایج عالی را در پی دارد.

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: