اشخاص مساعد به کاشت موکدام اشخاص برای کاشت مو مساعد می باشند؟ کاشت مو برای خانمها و آقایان قابل اجرا می باشد.


ترجیح داده میشود تا کاشت مو برای اشخاصی که دارای بانک مو کافی در قسمت عقب سر بوده و سن شان از ۲۶ سالگی بیشتر باشد صورت گیرد.
      برای کاشت موفق مو شما نیاز به دو چیز دارد: 
۱. مقدار کافی مو( بانک مو) در ناحیه عقب سر که باید در نواحی مورد نیاز انتقال گردد .
۲ . قدرت اینکه موها در نواحی که کاشت می‌گردند رشد نمایند.
اما اگر شما سن کمتر از ۲۶ سالگی دارید، و یا ریزش موی شدید ندارید بهتر ریزش موی تانرا تداوی نمایید زیر کاشت مو نمیتواند از ریزش مو ها جلوگیری کند. با وجود اینکه موهای کاشت شده بصورت دایمی باقی میمانند اما ریزش مو های قبلی بعد از کاشت هم ادامه خواهند داشت و به تداوی دوایی و یا هم پی آر پی نیاز دارند تا از ریزش آن ها جلوگیری بعمل اید. 
کاشت مو چگونه صورت میگیرد؟ 
 کاشت مو ۸ تا ۱۲ساعت زمان می برد اگر شما نیاز به موهای بیشتری داشته باشد شاید شما  روز بعد هم برای کاشت مو مراجعه کنید.
 ‏کاشت  تحت تاثیر انستیزی موضعی یا پیچکاری بی حسی  در پوست سر صورت می‌گیرد. شما در جریان عمل کاشت مو بیدار می باشد . اما بعضی ها  ترجیح میدهند تا برای بیماران دواهای آرامبخش داده شود تا پروسیجر را به خوبی تحمل نمایند.
 ‏در طریقه FUE که در شفاخانه جلدی امید کارا صورت میگیرد موها از ناحیه پشت سر توسط پانچ  یا سوزن های مخصوص برداشته شده و بعداَ در ناحیه پیش روی سر کاشت می گردند.
معمولا این نوع جراحی کاشت مو بدون درد بوده خونریزی آن  بسیار کم می‌باشد و نیاز به بیحسی عمومی نمی باشد.
 ‏چه زمان نیاز است تا نتایج نهایی کاشت مو دیده شود . اکثر کسانی که کاشت مو می کنند نتیجه نهایی آن را ۶ تا ۹ ماه بعد از عمل می بینند . اما بعضی اشخاص باید تا یک سال صبر نمایند. 
 ‏بعد از عمل کاشت مو شاید دکتر معالج تان برای شما دواهای بدهد تا سبب رشد بهتر موها گردیده و موهایتان را تقویت نمایند .

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: