مو ها بعد از کاشت چگونه رشد میکنند؟

 بسیاری از دوستان علاقه دارند تا موهایشان بعد از کاشت بزودی رشد نموده و حجم دلخواه موهای شانرا بدست بیاورند . اما آیا میدانید؟ 
پیاز مو با موها بعد از کشت کدام حالات را سپری می نمایند تا موها دوباره رشد نموده و به حجم واقعی خود برسند؟ 
   مو ها بعد از کشت در ماه اول رشد میکند و بعد از آن ریزش موها شروع می شود.  یک و نیم تا دو ماه تمام موهای کاشته شده می ریزد. چون پیاز مو ها باید یک دوره استراحت را سپری کنند. که بعد از رشد مو ها دوباره شروع شده و شش تا نه ما حجم واقعی موها قابل مشاهده میباشند. 
   ‏ اگر ما مراحل کاشت مو را مد نظر بگیریم مریضان کاشت مو تا یکسال نتایج اعظمی کاشت موی خود را  مشاهده خواهند نمود . معمولاً ما مراحل کاشت مو را به چهار  مرحله تقسیم کنیم که  که هر مرحله آن سه ماه را در بر می گیرد مرحله مرحله اول:  مرحله اول که سه ماه را در برمی‌گیرد  موها ابتدا رشد می کند ولی رشد آنها موقتی است و بعد از ماه اول مو ها شروع به ریزش دوباره می نموده و تا ختم ماه سوم اکثریت مو ها میریزند. چون پیاز های مو بعد از کاشت یک مرحله استراحت موقتی را سپری میکنند. 
   ‏مرحله دوم:  مرحله شروع رشد است در این مرحله موهای  کاشت شده شروع به رشد می نمایند. و تعداد کم موها تا ختم این مرحله رشد می کند. و مریض احساس میکنند که مو ها به شکل خارک در زیر دست شان احساس میشود. 
  مرحله سوم:  ‏ مرحله ادامه رشد. در این مرحله تعداد زیادی از  مو ها رشد نموده  و در هر ماه حدود ۲۰ درصد از موهای کاشته شده رشد می نماید. باختم مرحله سوم  که تقریباً نه ماه  شما سپری شده است یک تعداد زیادی از موها رشد نموده و به طول قابل ملاحظه خود میرسند بعضا مرحله رشد میتواند تا یکسال ادامه داشته و شما شاهد محجم شدن مو های تان تا یکسال بعد از کاشت مو باشید.
اگر شما سوالی در رابطه به کاشت مو دارید لطفا کامنت بگذارید متخصصین جلدی ما به اسرع وقت برای شما جواب ارایه مینمایند.  
برای مشاوره در باره کاشت مو عکس تانرا به شماره ۰۷۶۶۰۰۵۳۵۷ در وتساپ بفرستید.  

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: