ایا استفاده از دستمال مرطوب برای کودکان مضر است؟آیا استفاده از دستمال مرطوب برای پاک نمودن طفل تان مصون است؟ 

با وجود اینکه این روز ها از دستمال های مرطوب جهت پاک نمودن اطفال بسیار استفاده میشود ولی هرگز جای شستن طفل را با آب نمیگیرد. چون با دستمال مرطوب نمیتوان جلد طفل را کاملا تمیز نمود چون دستمال های مرطوب هرگز نمیتوانند تمام باکتری ها و ویروس را از جلد طفل پاک نمایند. 


دستمال های مرطوب حاوی الکول، مواد خوشبو کننده و مواد نگهدارنده میباشد که نزد بعضی اطفالی که جلد حساس دارند سبب تخریش و حساسیت جلدی میگردد. 
همچنان فشاری که سبب مالیدن متواتر دستمال مرطوب بالای جلد ایجاد میگردد می تواند سبب تخریش جلد گردد. 
دستمال مرطوب دارای ماده یی بنام methylisothiazolinone بوده که یک ماده توکسیک بوده و نباید برای اطفال بکار رود. 
از baby wipes نمیتوان برای اطفال کمتر از یکماه استفاده نمود. 

پس چه باید کرد. 

۱. استفاده از دستمال های مرطوب را صرف به حالات ضروری که امکان شستن طفل وجود ندارد محدود کنید. 
۲. برای اطفال کمتر از یک ماه استفاده نکنید. 
۳. برای اطفال که قبلا حساسیت های جلدی داشته و یا جلد شان سرخی و شاریدگی داشته استفاده نکنید. 
۴. بعد از استفاده از دستمال مرطوب جلد طفل تانرا با کریم مرطوب کننده چرب کنید. 
نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: