راه حل مشکلات زیبایی اطراف چشم

وقتی به صورت یک شخص نگاه میکنید اولین چیزی که به ان توجه میکنید چشم ها و اطراف چشم است. زیبایی چشم ها شخص را زیبا و و مشکلات زیبایی آن سبب ازبین رفتن زیبایی شخص میگردد. 
مشکلات زیبایی اطراف چشم کدامها اند؟ 

الف.  تیرگی یا حلقه دور چشم

    حلقه دور چشم از سبب عوامل مختلف چون خستگی، بیخوابی دوامدار، کار زیاد با موبیل و کمپیوتر، امراض داخلی، ارثیت، کمبود ویتامین ها ک مراقبت نا درست جلد ب به میان می آید. 
    ‏راه حل این مشکل قرار زیر است: 
   ۱.  ‏از عوامل که سبب مرض میگردد خود داری کنید. 
   ‏۲. استفاده از دو های موضعی 
   ‏۳‌. لایه برداری کیمیایی 
   ‏۴. لیزر در مانی 
   ۵. کاربوکسی تراپی 

    ب. چملکی و افتادگی پلکها

    ‏برای تداوی چملکی و افتادگی پلکها از عملیه های زیر استفاده میگردد: 
۱. عملیات جراحی: بهترین گزینه برای تداوی چملکی و افتادگی پلکها عملیات جراحی است.
۲. در صورتیکه چملکی و افتادگی پلکها کم باشد میتوانیم از پلاسما هم استفاده کنیم. 

ج. چملکی اطراف چشم 

خطوط شعاعی که در دو طرف چشمها دیده میشود و با خندیدن بیشتر میگردد. بنام crows feet و یا خطوط پنجه کلاغی یاد میگردد بهترین گزینه برای تداوی آنها عبارت اند از : 
۱. زرق بوتاکس: با پیچکاری نمودن بوتاکس در اطراف چشم خط های دو طرف چشم برای چهار تا شش ماهدکاملا از بین میرود بعد از ختم تاثیرات میتوانید دوباره زرق کنید. 
۲. پی آر پی : پی آر پی، پلازمای غنی از صفحات خون است که از خون خود تان تهیه میشود و با چهار بار پیچکاری نمودن در محل خطوط، چملکی های دور چشم و زیر چشم ۵۰ تا ۹۰ درصد از بین میرود. 
۳. استفاده از پلاسما: توسط این اله زخمهای نقطوی در اطراف چشم و پلکها ایجاد میشود و با التیام این زخمها چملکی اطراف چشم و پلکها تا حدود زیاد از بین میرود. 

د. پندیدگی پلکها 

پندیدگی پلکها از سبب تجمع چربی و بیجا شدن چربی اطراف چشم ایحاد میشود گزینه های تداوی تورم یا پندیدگی پشت و زیر چشم قرار زیر است: 
۱. عملیه جراحی : توسط عملیه جراحی چربی اضافی زیر پوستی که سبب پندیدگی پلک میگردد کشیده شده و جلد اضافی نیز برداشته میشود و بهترین نتایج را دارا میباشد. 
۲. مزوتراپی: پیچکاری نمودن موادی که سبب لیز یا ذوب چربی میگردد. در حالاتیکه پندیدگی زیر چشم کم باشد استفاده میشود. 

    ‏

نظرات

  1. لطف نموده در مورد مصارف تداوی کمی معلومات داده شود تا مطابق آن خود را عیار سازند!!!

    پاسخحذف

ارسال یک نظر

مطالب بیشتر بخوانید: