نقش ویتامین 12 B در سلامت جلدویتامین بی ۱۲ که بنام کوبالامین هم یاد میشود یک ویتامین منحل در آب است رول ارزشمند را در سیستم عصبی و خونساز داشته و دارای تاثیرات مغلق جلدی میباشد.


فقدان و یا افزایش سویه است ویتامین در بدن طیف وسیع از امراض جلدی را ببار میاورد.      عوارض جانبی  جلدی که با تداوی با ویتامین بی ۱۲ با دوز بلند ایجاد میگردد شامل جوانی دانه  سرخی و سوزش روی و حساسیت های شدید حتی شاک میباشد.
مشکلات عمده یی که از سبب فقدان ویتامین بی 
۱۲ ایجاد میگردد عبارت است از تیره شدن رنگ شدن جلد میباشد که این تیره شدن جلد در سرتاسر بدن بوده ولی بیشتر در نواحی چین دار و قبضه مانند جلو آرنج و عقب زانو  کف دست و پا و جوف فم میباشد. همچنان در نواحی جلد که به فشار مواجه میشوند مانند زانو، آرنج و نهایت انگشتان بوجود میآید.
تغیرات مو شامل سفید شدن مو و تغیرات ناخن شامل ایجاد خطوط سیاه رنگ طولانی در ناخن ها میباشد که این تغیرات با تداوی با ویتامین بی ۱۲ طی چندین ماه بهبود میابد.


       تظاهرات جوف دهن که در اثر فقدان ویتامین بی ۱۲ ایجاد میگردد شامل التهاب زبان، سوزش زبان، ایجاد قرحات دهانی، تغیرات مزه ، و بد مزگی دهن، عدم تحمل دندانهای ساختگی ، خشکی دهن زخمهای کنار لب ها یا angular cheilitis  بوده و زبان معمولا نازک و سرخرنگ میباشد.
پیس میتواند از سبب فقدان ویتامین بی ۱۲ ایجاد شده ولی ارتباط بین فقدان این ویتامین و مرض پیس در همه مریضان موجود نمیباشد.

عوارض جانبی تداوی با ویتامین بی ۱۲ :

ایجاد بخار های مشابه جوانی دانه در اثر اخذ کوبالامین و یا ویتامین بی ۱۲ بشکل زرقی ایجاد میگردد و با قطع تداوی بهبود میابد. 
همچنان چون ویتامین بی ۱۲ یا کوبالامین حاوی کوبالت میباشد زرق عضلی این ویتامین میتواند سبب حساسیت جلدی در ناحیه زرق گردد.

منابع سر شار ویتامین بی ۱۲ :

ویتامین بی ۱۲ توسط باکتریهای نارمل که در سیستم هاضمه( دهن،بیره، حلق و روده ها)  ما وجود دارند تولید میشوند منابع سرشار ویتامین بی ۱۲ شامل گوشت،جگر،تخم مرغ ، شیر و پنیر میباشد و ۴ فیصد این ویتامین را کوبالت تشکیل میدهد.

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: