تداوی سریع جوانی دانه جوانی دانه یک‌ مرض مزمن است که سالها دوام میاورد تداوی جوانی دانه هم وقت گیر است اما خوشبختانه روش های وجود دارد که میتواند جوانی دانه شما را سریعتر خوب کند. در صورتیکه شما نیاز دارید جوانی دانه تان به سرعت خوب شود و جلد شما عاری از بخار های جوانی دانه گردد برای شما پیشنهاد میگردد از یکی از روش های زیر استفاده کنید. 


1️⃣بوتاکس برای تداوی جوانی دانه: بوتاکس یکی از روش های خوب و مطمئن تداوی جوانی دانه است که به سرعت طی یک تا دو هفته جوانی دانه تانرا کنترول میکند‌. برای کنترول جوانی دانه شما نیاز دارید بعد از ختم تاثیرات بوتاکس از دوا های تعقیبی که شامل یک فیسواش و یک ژل است بصورت منظم و دوامدار استفاده کنید تا جوانی دانه شما کنترول باشد‌ و در صورت نیاز شما میتوانید هر ۴ تا شش ماه یکبار از این پیچکاری استفاده کنید‌. این پیچکاری باید توسط متخصص جلدی که در تزریق بوتاکس تجربه کافی داشته باشد استفاده گردد. تداوی جوانی دانه توسط بوتاکس در شفاخانه جلدی امید کارا بصورت تخصصی توسط متخصصین این مرکز صورت میگیرد. 


2️⃣ میکرودرم ابریشن: نیز در تداوی جوانی خفیف تا متوسط میتواند استفاده گردد. تاثیرات آن به مراتب سریعتر از استفاده دوا به تنهایی است اما سه تا شش هفته لازم است تا سبب بهبود جوانی دانه تان گردد. در میکرودرم ابریشن از ماشینی استفاده میشود که به واسطه مکش حجرات مرده جلد را برطرف نموده همچنان سبب باز شدن دهانه فولیکول میگردد( بسته شدن دهانه فولیکول مو سبب تجمع چربی در تحت جلد، رشد باکتری، التهاب و جوانی دانه میگردد.) که بر علاوه در تداوی خود جوانی دانه در تداوی لکه های جوانی دانه و شفاف شدن جلد نیز تاثیرات مفید دارد. 

3️⃣ تداوی جوانی دانه با لیزر و آی پی ال: از آی پی ال IPL که ماشینی مشابه به لیزر شان نیز در تداوی جوانی دانه استفاده گردیده که دارای تاثیرات بسیار عالی است. ولی این درمان نیز با وجود که نسبت به استفاده دوا به تنهایی سریعتر بخار های شما را کنترول میکند اما تداوی حد اقل چهار تا شش هفته وقت را در برمیگیرد. 
پس‌اگر شما محفلی دارید و میخواهید به سرعت جوانی دانه تان خوب شود اولین و سریعترین روش زرق بوتاکس است کی یکی دو هفته بخار های شما را کنترول میکند. 
و اگر شما میخواهید بخار های تان طی یک تا دو ماه برطرف شود IPL و میکرودرم ابریشن برای شما گزینه های مناسب میباشد. 

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: