پی آر پی Platelate rich plasma

بهترین روش تداوی ریزش مو و جوانسازی جلد است که با استفاده از خون خود شخص صورت میگیرد. 
پی آر پی در کابل از سالهای ۲۰۱۲ شروع شده و مرکز های محدود جلدی زیبایی ازین روش تداوی  در شهر های  کابل، هرات و کندهار استفاده میکنند. 
استندرد های استفاده از پی آر پی شامل تطبیق و تهیه پی آر پی در محیط کاملا صحی ( نه لابراتوار) که شرایط کامل استریل و یا و معقم ( عاری از  هر گونه عوامل بیماری زا) را دارا باشد، در درجه حرارت مناسب، توسط کیت ها و سانتریفیوژ مناسب تهیه شده باشد. 
در شفاخانه جلدی زیبایی امید کارا کوشش شده تمام شرایط فوق برای نتایج بهتر و مصونیت پی آر پی آماده شده و پی آر پی بصورت استاندارد انجام یابد. 

از پی آر پی برای تداوی چه مواردی استفاده میگردد؟ 

تداوی ریزش مو با پی آر پی

تداوی چملکی های دور چشم و پیشانی با پی آر پی 

 تداوی حلقه دور چشم با پی آر پی 

تداوی خطوط شعاعی اطراف با پی آر پی 

تداوی و جوانسازی پشت دست با پی آر پی 

تداوی مشکلات جنسی با پی آر پی 

جوانسازی گردن و رفع آویختگی و چملکی های گردن با پی آر پی

پی آر پی برای رفع استریا و یا پارگی های  جلد شکم که بعد از حاملگی و استفاده از دوا و یا چاقی بمیان می آیند.  

پی آر پی چگونه صورت میگیرد؟ 

پی آر پی آر خون خود شخص تهیه میگردد درین میتود در حدود ۱۶ ملی لیتر خون شخص گرفته شده و بعد از یکجا نمودن با مواد ضد انعقاد ACDA در سنتروفیوژ با دور مناسب گذاشته میشود، بعد از مدت معین محتویات خون در سه طبقه قرار میگیرد؛ طبقه بالایی پلازما یا سیروم خون فقیر از از صفیحات دمویه، طبقه متوسط صفیحات دمویه یا پلاتلیت ها و طبقه پایینی کریوات سرخ خون. PRP مخفف Platelate rich plasma یا پلازمای غنی از صفیحات دمویه میباشد که با جدا سازی دو تا پنج سی سی پلازمای و  پلاتلیت تهیه میگردد.

طریق تطبیق پی آر پی 

پی آر پی توسط سرنج های مخصوص و سوزنهای مخصوص در نواحی که تحت تداوی قرار میگیرد زرق میگردد. در بسیاری مراکز درمانی به شمول شفاخانه جلدی زیبایی امید کارا بعد از تطبیق پی آر پی از اله درماپن و یا درمارولر جهت موثریت بیشتر پی آر پی استفاده میگردد. که اینها موثریت پی آر پی را  بیشتر میسازند. 

آیا پی آر پی درد دارد؟ 

البته پی آر پی دردناک میباشد که جهت کاهش درد از بیحس کننده های موضعی و زرقی استفاده میگردد. 

هزینه پی آر چند است؟ 

بستگی به روش و استفاده از وسایل استاندارد در تهیه پی آر پی هزینه پی آر پی در کلینیک های کابل متفاوت میباشد و حتی قیمت آنرا  به حد غیر قابل باور پایین ( ۱۰۰۰ افغانی و یا کمتر از آن) و یا بلند ( ۳۰۰ دالر)  میگویند. اما پی آر پی با حد اقل استاندارد ها باید بیشتر از ۳۰۰۰ افغانی هزینه داشته باشد. 
نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: