زرق بوتاکس در کابلبوتاکس (به انگلیسی Botox ) از سالها زیادی در طبابت جلدی زیبایی مورد استفاده قرار میگردد و همه روزه به طرفدارن آن افزوده میشود. 
بوتاکس دارای تاثیرات دراماتیک و فوری در رفع چملکی های صورت داشته و سبب کاهش و از بین رفتن موقتی چملکی های درو چشم، پیشانی و بینی میگردد. برعلاوه بوتاکس برای تداوی رفع فرط تعرق و یا عرق بیش از حد نیز مورد استفاده قرار میگیرد. 
اما بوتاکس در افغانستان و در شهر کابل توسط داکتر محمد عارف عابد و سایر همکارانش در یکی از شفاخانه های خصوصی از سال ۲۰۱۰ برای اولین بار شروع گردید ایشان در تایلند در جریان دیپلوم امراض جلدی درین بخش آموزش دیده بودند.


 


تا حالا تعداد زیادی از هموطنان ما تحت درمان باین طریقه قرار گرفته و استفاده کنندگان آن رو به افزایش بوده و  امروز تعداد زیادی از کلینیک های جلدی زیبایی در شهر کابل و هرات  ازین میتود جوانسازی جلد استفاده میکنند. 
مزایای بوتاکس تاثیرات زود هنگام و رفع کلی چملکی روی میباشد که این عمل با کمترین اختلاطات و موثریت بالا صورت میگیرد و سبب رضایت بیشتر مراجعین میگردد. اما با وجود آن یک سلسله عواملی است که برای بعضی ها قابل قبول نمیباشد از جمله میتوان از قیمت گران و تاثیرات موقتی آن( چهار تا شش ماه) نام برد. 

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: