همه از خاصیت پاک کنندگی آب آگاهیم و میدانیم که استفاده از آب در نظافت و پاکی جلد و داشتن جلد شفاف از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
اما درین اواخر کوشش شده تا با درنظر داشت خواص شگفت انگیز آب طریق جدید پاکسازی و شفافیت جلد ابداع گردد. این طریقه بنام هایدرپیل hydropeel  مشهور شده و در طبابت جلدی زیبایی استفاده زیادی از آن صورت میگیرد. 
درین پروسه از ماشین های مخصوصی استفاده میگردد که به فشار زیاد آب را بالای جلد وارد نموده و همزمان توسط مکش تجهیز شده آب دوباره بطرف ماشین کشیده میشود. آب دوباره با خود حجرات مرده جلد را بیجا نموده و به ماشین رجعت میدهد. 
برعلاوه اینکه توسط آب حجرات مرده جلد دور ساخته میشود آب که جهت پاکسازی استفاده میگردد سیروم حاوی مواد آنتی اکسیدانت بوده و در شادابیت جلد میتواند موثر باشد. 
هایدرپیل برای تداوی چملکی ظریف روی، چربی جلد و جوانی دانه و  لکه های روی استفاده میگردد. 
طی یک دهه گذشته در آمریکا  هشت ملیون نفر تحت درمان با هایدرپیل قرار گرفته و این تداوی را چهارمین پروسیجر محبوب در آن کشور ساخته است. 

هایدرپیل سبب چه میگردد؟ 
۱. پاکسازی عمیق جلد که توسط فشار آب بالای جلد و دوباره کشیدن آن بطرف ماشین بوجود آید. 
۲. لایه برداری و یا برداشتن حجرات مرده جلد توسط استفاده از مواد لایه بردار در مایع هایدروکسی پیل صورت میگیرد. 
۳. باز شدن منافذ بسته جلد که معمولآ بسته شدن  منافذ سبب بخار های جوانی دانه میگردد. 
۴. آب رسانی به جلد و مرطوب شدن جلد خشک و خشن.
۵. آنتی اکسیدانت های موجود در سیروم هایدرپیل سبب شفافیت جلد و تحریک فعالیت حجرات جلد میگردد و جلد را از صدماتوناشی از شعاع آفتاب و آلودگی هوا محافظت مینمایند.  

کدام حالات میتواند توسط هایدرپیل تداوی گردد؟ 
۱.چملکی های ظریف روی 
۲. لکه های روی
۳. مسامات باز جلد
۴. جوانی دانه و داغ و لکه آن 

چند بار تداوی نیاز است؟ 
شما در  صورتیکه برای کدام محفل خوشی میخواهید جلد شاداب داشته باشید یک بار تداوی کفایت میکند ولی در صورتیکه شما بخواهید لکه های جلدی، خطوط ظریف روی، و جوانی دانه و داغ آنرا تداوی کنید نیاز به شش تا ده جلسه دارد که هر دو تا چهار هفته بعد صورت میگیرد. 
تداوی در حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه وقت را در بر میگیرد. و تغییراتی جلدی بعد از تداوی ناچیز بوده و بعد از تداوی  شما میتوانید به فعالیت روزانه تان ادامه دهید. اما باید جلد تانرا از شعاع آفتاب محافظت کنید.
عوارض جانبی این تداوی چیست؟ 
هایدرپیل یک تداوی بسیار مصئون بوده و سبب تخریش جلد نمیگردد.  در زمان تداوی شما احساس سوزش و یا درد شدید نمیداشته باشید. 
بعد از تداوی سرخی خفیف در جلد صورت پدیدار میگردد که طی چند ساعت تا یکی دو روز از بین میرود. 
بعد از هایدرپیل چی باید کرد؟ 
✔به دوا های توصیه شده توسط داکتر معالج تان عمل کنید. 
✔جلد تانرا از شعاع آفتاب محافظه کنید. 
✔شاید داکتر معالج تان دوایی برای شما توصیه مینماید که در سه روز اول چرب کنید.
✔بعدا دوا های تعقیبیه را شروع کنید. 
✔در صورتیکه سرخی و سوزش روی تان بعد از سه روز ادامه یافت به متخصص جلدی نان مشوره کنید. 

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: