ومپیر فیس لفت یا جوانسازی جلد با پی آر پیجوانسازی جلد چیست؟
جوانسازی جلد برگشتاندن علایمی در جلد است که شخص را پیر به نظر می رساند. این علایم عبارتند از لکه های پیری، افتادگی جلد، ایجاد مویرگها، خطوط و چملکی های جلدی، خشکی جلد و از بین رفتن شفافیت جلدی میباشد.


اما پیری جلد چگونه تداوی میگردد؟
برای جوانسازی جلد از میتود های متنوع استفاده میگردد که شامل لیزر درمانی، لایه برداری، زرق بوتاکس، زرق فیلر، هایفو، پی آر پی… میباشد.
پی آر پی چگونه جلد را جوان میسازد؟
پی آر پی (PRP ) مخفف Platelate rich plasma یا پلازمای غنی از صفیحات دمویه میباشد. پلاتلیت ها منبع غنی از فکتور های رشد (Growth factors ) بوده و زرق پی آر پی در جلد سبب آزاد شدن این فکتور ها میگردد. فکتور های رشد در جلد سبب تشکل رگهای خون جدید و فعال شدن فایبروبلاستها( حجرات کولاژنساز) میگردد. درنتیجه مواد مغذی و اکسیجن بیشتری به حجرات جلد رسیده و فیبرو بلاست ها مقدار بیشتر رشته های کولاژن را که رول مهمی را در شادابی و جوانی جلد بازی میکند، تولید نموده و سبب میگردد چملکی های جلد کاهش یافته و جلد شادابتر و جوانتر بنظر برسد.
پی آر پی تا چه حد میتواند سبب رفع چملکی های روی گردد؟
بستگی به عمق چملکی ها داشته هرقدر چملکی ها عمیق باشد میزان موثریت آن کمتر بوده و صرف شاید سبب کاهش چملکی ها گردد و هر قدر چملکی ها ظریف باشد موثریت آن بیشتر بوده و حتی سبب از بین رفتن کامل چملکی ها میگردد.
چگونه صورت میگیرد؟
پی آر پی میتواند به میتود های مختلفی صورت گیرد مانند زرق در ناحیه، استفاده از میکرونیدلینگ و مالش پی آر پی به جلد و زرقیات متعدد و سطحی پی آر پی …
اماد بهترین روشی که موثریت بالا را دارد بنام vampire face-lift یاد میگردد که در کلینیک ما صورت میگرد و طریقه آن ذیلا تشریح میگردد.
مرحله اول: بیحس نمودن جلد
ابتدا جلد مریض با استفاده از کریم های بیحس کننده کرخت میشود.
مرحله دوم: گرفتن خون و تهیه پی آر پی
درین روش ۲۰ سی سی خون مریض گرفته شده و بعدآ سنتروفیوژ گردیده و پی آر پی تهیه میگردد.
مرحله سوم: زرق پی آر پی
پی ار پی در نواحی که خطوط جلدی یا چملکی دارد زرق میگردد.
مرحله چهارم: میکرونیدلینگ
درین مرحله با استفاده از ماشین درماپن که دارای سوزن های بسیار کوچک میباشد بالای جلد استفاده میگردد.
مرحله پنجم: تطبیق باقیمانده پی آر پی
پی آر پی باقیمانده در تمام سطح جلد صورت گردن و یا دست( نواحی که تحت درمان قرار میگیرد) استفاده میگردد.
مزایا:
رفع کامل چملکی های ظریف روی، کاهش چملکی های عمیق روی، رفع داغهای جوانی دانه و آب چیچک، شادابی و طراوت جلد و کاهش افتادگی جلد روی.

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: