جوان سازی تخصصی جلدهمه اشخاص همیشه میخواهند جوان باشند و هرقدر سن بیشتر میگردد. ما میخواهند بیشتر جوان به نظر برسیم  اما پیری جلد پروسه  توقف ناپذیر بوده و جلد همیشه در حال پیر شدن میباشد. یک سلسله اعمالی وجود دارد چون تغذی غیر متوازن، خواب ناکافی تشویش ، سگرت کشیدن و مهمتر از همه  مواجه شدن زیاد به شعاع آفتاب که همه و همه دست به دست هم دادن پروسه پیر شدن جلد را که تا حد زیادی در آن ارثیت نیز رول دارد تسریع نماید. اما وقتی جلدی پیر میگردد چه باید کرد؟  کلینیک ما میتود های جدید و بروز جوانسازی جلدی را عرضه مینماید تا شما جلد جوانتر زیباتر و شادابتری داشته باشد  این روشها  قرار ذیل اند:
1.     جوانسازی جلد با لیزر درمانی : در حالاتی که پیری جلد همراه با لکه های پیری، ظهور مورگها و چین و چروک ظریف باشد جوانسازی جلد با لیزر انتخاب خوب بوده سبب کاهش لکه های پیری ، و مویرگها گردیده جلدی جوانتر میگردد اما لیزر هیچگاه نمیتواند سبب ازبین رفتن چین و چروک عمیق صورت گردد.
2.     جوانسازی جلد با زرق بوتاکس: بوتاکس یا توکسین بوتیلینیوم سبب بیحرکت شدن عضلاتی میگردد سبب ایجاد چین جروک صورت میگردد مثلا خطوطی که هنگام خندیدن ، بلند انداختن ابروها و اخم نمودن ایجاد می گردد میتواند به خوبی با زرق بوتاکس برطرف گردیده و به شما ظاهر جوانتر بدهد تحقیقاتی نشان داده است که بوتاکس برعلاوه جوانسازی جلد میتواند در کاهش سردردی و افسردگی نیز رول داشته باشد. زرق بوتاکس در کلینیک بصورت استاندارد اجرا میگردد دوام تاثیر آن سه الی شش بوده و بعد از ختم تاثیر دوباره تکرار میگردد.


3.     زرق درمافیلر : جوانسازی جلد با استفاده از زرق مواد پر کننده جلدی که مشتقات هیالورونیک اسید میباشد و هیالورونیک اسید جزء عمده نسج منظم جلد میباشد که جهت پرساختن خطوط عمیق جلدی خصوصا خطوط لب استفاده میگردد. همچنان از درما فیلر جهت برجسته ساختن لبها و محجم ساختن عارض نیز بکار میرود که نتایج خوب به دنبال داشته دوام تاثیر آن متغیر است معمولا مربود به درجه cross linking  هیالورونیک اسید میباشد معمولا فورملی هیالورونیک اسیدی که در کلینیک ما استفاده میگردد نه ماه الی یک سال دوام میاورد.
4.     فیس لفت غیر جراحی یا thread lift  : درین شیوه سوزنهای که حاوی تارهای باریک polydoxon  میباشند به تحت جلد داخل گردیده و با کشیدن سوزن تارهای در تحت جلد باقی میمانند این تارها یک عکسالعمل را درجلد ایجاد کرده و سبب میگردد تا در اطراف تارها رشته کولاِژن تراکم نوده و سبب کش شدن و جوانشدن جلد گردد باین طریقه چین و چروک جلدی کاهش یافته و افتادگی جلد کمتر میگردد.
5.     CIT  یا کولاژن اندکشن تراپی : در ین طریه که بنام micrineedling  نیز یاد میشود با استفاده از سامانهای مخصوص مانند dermapen  و درمارولر که هردو دارای سوزنهای بسیار باریک میباشد صورت میگیرد طوریکه با داخل شدن این سوزنها زخمهای ذربینی در تحت جلد آیجاد میگردد ترمیم این خم ها سبب آزاد شدن فکتورهای رشد گردیده این فکتورها سبب فعال شدن حجرات کولاژن ساز یا فیبروبلاست گردیده و تولید کواژن بیشتر میگردد درنتیجه جلد جوانتر و شادابتر میگردد. اما با این طریقه نمیتوان چین و چروک و یا خطوط  عمیق جلدی را ازبین برد با آنهم میتواند سبب کاهش نسبی عمق این خطوط گردد.
6.     ‍پی آر پی (platelet rich plasma  )‌: در میتود از خون خود شما جهت جوان ساختن جلد تان استفا ده میگردد طوریکه در حدود 20 سی سی خون خود تان گرفته شده و با علاوه نمودن مواد ضد انعقادی و ماشین سنتریفیوژ پلازمای غنی از ضفیحات دمویه جدا گردیده و دوباره به جلد زرق میگردد ضفیحات دمویه وقتی داخل جلد زرق گردد سبب آزاد سازی فکتورهای رشد یا growth factor  میگردد که اینها سبب رشد حجرات کولاژن سازی بهبود رگهای خون و خون رسانی به جلد و در نهایت جوانشد جلد میگردد این تداوی هرماه یکبار تا چهار مرتبه باید صورت گیرد این میتود میتواند دوام تاثیر آن متغیر و میتواند تا دوسال دوام یابد و جهت دوام تاثیر و جلوگیری از پیری زود رس جلد میتوان آنرا هر سه ماه اجرا نمود.
7.     مزو تراپی mesotherapy : این شیوه بازرق موادیکه شامل ویتامینها، منرالها و سایر مواد ضروری جلد میباشد به جلد حصول کرد معجون یا cocktail   این مواد با استفاده از ماشینی بنام mesogun  یا بصورت دستی ، با استفاده از درمارولر و dermapen  به طبقه میزودرم جلد رسانده شده و سبب بهبود علایم پیر ی جلد میگردد.
8.     لایه برداری کیمیاوی : با استفاده از مواد لایه برداری مانند اسید های میوه یی ، TCA  ، مندلیک اسید و سلیسیلیک اسید صورت میگیرد که طوریکه با استعمال این مواد با غلظت مناسب و ومدت زمان تماس مناسب میتواندسبب پوسته ریزی و جدا شدن حجرات مرده جلد گردد التهابی که با لایه برداری سطحی ایجاد میگردد میتواند در جوانسازی جلد موثر بوده همجچنان ازین شیوه جهت تداوی لکه های صورت ، جوانی دانه و داغ ویا سکار جوانی نیز میتوان استفاده نمود. لایه برداری متوسط و عمیق کمتر استفاده میشود و لی در اشخاص که جلد بسیار روشن دارند میتوان استفاده کرد عمق تخریبات توسط لایه برداری زیباد بوده و سبب ایجاد ارچق و زخمهای جلدی میگردد که با وجود اینکه بسیار موثر است اما نسبت عوارض شدید که دارد نادرا نزد اشخاص با جلد روشن استفاده میگردد .

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: