جوانسازی جلد با هایفو HIFU


هایفو بار اول تحت نام ultherapy  در بازار عرضه شد و یکی از طریقه های خوب فیس لفت و یا بلند نمودن  غیر تهاجمی و غیر جراحی جلد صورت میباشد. که با استفاده از امواج قویا فوکس شده التراسوند سبب تنبیه تولید کولاژن گردیده سبب سخت شدن و از بین رفتن افتادگی جلد میگردد. در نتیجه میتوانند سبب بلند شدن ابروها بلند شدن جلد افتاده ، سخت شدن جلد سست در اطراف فک و همچنان بلند شدن تورم تحت زنخ گردد. 

مشخصا کسانی که ۳۰ سال و یا بیشتر از آن عمر دارند و دارای افتادگی و شل شدن جلد اند برای تداوی با هایفو مناسب میباشند. 
نتایج تداوی تقریبا یک سال ادامه یافته اگرچه نتایج تداوی نزد بعضی از اشخاص میتواند سه تا پنج سال ادامه داشته باشد. تداوی های تعقیبه سالانه یکبار پیشنهاد گردیده تا سلامت و شادابی جلد سالها ادامه یابد. 

معلومات در باره تداوی با هایفو 
هایفو چگونه کار میکند؟ 
هایفو یکی از تداوی های غیر جراحی و غیر تهاجمی جلد صورت و گردن بوده که سبب لشم شدن،شاداب شدن و سخت شدن جلد افتاده میگردد. که امواج متراکم، کوچک و فوکس شده التراسوند به قسمت های عمیق جلد تابانده شده بدون اینکه به سطح جلد آسیب برساند این امواج متراکم شده انرژی در قسمت های عمیق جلد را مورد هدف قرار داده و سبب آسیب حرارتی به انساج کولاژن گردیده باعث میشود تا الیاف کولاژن جدید ساخته شود بدون اینکه سطح به سطح جلد آسیب برسد، شادابی و سلامت جلد باز گشتانده میشود. 

کولاژن رشته های پروتینی است که در شادابیت جلد سهم داشته و سبب میشود جلد بعد از کشش به حالت اولی خود قرار گرفته و جلد را از آویزان شدن و سست شدن محافظه نماید بعد از سن ۳۰ سالگی بصورت دراماتیک رشته های کولاژن کاهش یافته و با افزایش سن این رشته بیشتر کاهش یافته و رشته های الاستین نیز صدمه دیده و ضایع میشود که سبب میگردد جلد ظاهر پیر و پر از چملکی و افتاده را بخود بگیرد. 
تداوی با هایفو سبب صدمه باین الیاف و تحریک حجرات کولاژن ساز و یا فیبروبلاست گردیده و کولاژن های جدید ساخته میشود. و سبب میگردد تا جلد لشمتر ، شادابتر و سختتر گردد. 

کدام حالات را میتوان با هایفو تداوی نمود؟ 
هدف اصلی تداوی با هایفو تداوی  قسمت های عمیق جلد که مسول تداوی با کولاژن است میباشد که سبب میشود جلد بلندتر گردیده همچنان میتواند سبب بلند نمودن ابرو گردیده و تا ابرو ها ظاهر جوانتر را بخود گیرد . همچنان سبب کش نمودن جلد افتاده صورت، کاهش خطوط جلدی گردن و تورم تحت زنخ گردد.
اگر شما تحت تداوی با بوتاکس و یا فیلر باشید هایفو برای شما انتخاب خوب برای تداوی نمیباشد زیرا میتواند سبب تجزیه بوتاکس و یا فلیر گردد اما با ختم تداوی با هایفو میتوانید در صورت نیاز از بوتاکس و یا فیلر استفاده کنید. و یا با ازبین رفتن تاثیرات بوتاکس و یا فیلر تحت تداوی با هایفو قرار گیرید. در حالیکه میکرو نیدلینگ و پی آر پی میتواند تاثیرات هایفو را بیشتر سازد. 

در زمان تداوی با هایفو چی اتفاق میافتد ؟ 
داکتر معالج شما در باره اینکه هایفو برای کدام قسمت های جلد شما مناسب میباشد و چی توقعاتی شما از تداوی دارد و آیا هایفو میتواند توقعات شما را بر آورده سازد یا خیر مشوره خواهد نمود.
تداوی با هایفو میتواند سبب ناراحتی خفیف گردید که با ختم تداوی از بین می‌رود جهت کاهش ناراحتی معمولا کریم های کرخت کننده به جلد شما استعمال میشود تا احساس ناراحتی شما در هنگام تداوی به حد اقل رسانده شود. بعدا جلد پاک شده و ژل التراسوند به سطح جلد تطبیق شده و تداوی آغاز میگردد. مدتی را که تداوی در بر میگیرد نسبت به ساحه که تحت تداوی قرار میگیرد متفاوت بوده و بین نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه دوام میابد.
  
تداوی با هایفو چند بار صورت میگرد؟ 
تداوی با هایفو به فاصل ۲۸ روز سه الی چهار بار صورت گرفته و شما بخاطر حفظ سلامت و شادابی جلد تان میتواند این عمل را سال یکبار تکرار کنید. 

بعد از تداوی چی اتفاق میافتد؟ 
بعد از تداوی اکثر مریضان بهبود نسبی در شادابیت جلد خود احساس نمود ولی تاثیرات اصلی تداوی یک تا سه ماه بعد دیده شده و نزد بعضی اشخاص بهتر شدن جلد میتواند تا شش ماه بعد از تداوی هم ادامه یابد. 

عوارض جانبی تداوی با هایفو چه است؟ 
تداوی با هایفو یک تداوی غیر تهاجمی و غیر جراحی بود سبب ایجاد زخم باز نمیگردد. بعد از تداوی نزد اکثریت اشخاص جلد نارمل بوده و عده کمی از اشخاص شاید شاهد سرخی و تورم موقتی جلد بوده که طی چند ساعت تا چند روز از بین میرود. 
نزد تعداد کمی اشخاص کبودی ، احساس سوزش و یا کرختی بوجود می آید که از چند ساعت تا چند روز دوام میابد.

مراقبت های جلد بعد از تداوی با هایفو چیست؟ 
تداوی با هایفونیاز به مراقبت های جلدی جدی نداشته و لی استفاده از  ادوی
ه توصیه شده ، محافظت جلد از شعاع آفتاب و در صورت موجود درد و سوزش استفاده از پراستامول و ایبوبروفین  توصیه میگردد.

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: