لكه رويملاسما (melasma) یا لکه روی: ملاسما یکی از اشکال شایع لکه های جلدی صورت یا روی میباشد که نزد مردها و خانمها بیشتر در سنین جوانی دیده میشود ولی وقوع آن نزد خانما بیشتر از آقایام میباشد عواملی که سبب بوجود آمدن چنین لکه ها میگردد قرار ذیل میباشد:

 در یک تعداد واقعات علت آن نا معلوم میباشد.
 مواجه شده به مدت طولانی به شعاع آفتاب
 استعمال مواد آرایشی با کیفیت پایین و تقلبی
 استفاده بعضی از دوا ها بصورت خوراکی یا تطبیق بالای جلد
 حاملگی و مصرف تابلیت های ضد حاملگی( ماسک حاملگی)
 قرار گرفتن به مدت طولانی به شعاع افتاب
 کمبود .یتامین B12 , فولیک اسید
 حساسیت جلد روی و حساسیت به آفتاب
این لکه ها بیشتر نزد کسانی که جلد تیره تر دراند دیده میشود این اشخاص اکثرآ از تیرهتر شدن یا بوجود آمدن لکه های نصواری رنگ( تیره تر از رنگ نارمل جلد) رنج میبرند این لکه یشتر بالای بینی, گونه ها یا رخسار, پیشانی , زنخ, و اطراف لب ها بوجود مییایند ممکن یک نزد یک شخص این لکه ها یک ناحیه , دو ناحیه و چندین نواحی ذکر شده را مصاب سازد از همین سبب لکه های روی به اشکل ذیل طبقه بندی میگردد:
1. قسمت مرکزی روی"( روی بینی , گونه ها, زنخ و پیشانی)
2. شکل ماندیبولار ( لکه ها روی فک ) بوجود مییاید
3. شکل مالار( که صرف در رخسار بوجود مییاید) لکه های روی در صورت مواجه شده به شعاع آفاب و حاملگی تیره تر میگردد همچنان نظر به عمقی که لکه ها قرار دارند به انواع ذیل طبقه بندی میگردند
لکه های روی نظر به عمق آن به اشکال ذیل میباشند:
: • شکل سطحی ( اپید رمل) لکه مقابل تداوی بسیار خوب جواب میدهد و و تداوی آن برای مریض و داکتر قناعت بخش میباشد.
• شکل عمیق( درمل) که این شکل تداوی در مقابل تداوی های موضعی کریمها اکثرآ مقاوم میباشد.
• لکه های مرکب ( درمو اپیدرمل) که با تداوی به شکل نسبی پاک گردیده و لی کاملآ از بین نمیرود .
برای تداوی لکه های روی از کریمها ی و ادویه خوراکی استفاده شده و نتایج ان نظر به عمق لکه ها متفاوت میباشد برای اینکه لکه های روی تداوی گزدد سه شرط عمده وجود دارد.


1) عدم قرار گرفتن در معرض شعاع آفتاب
2) استعمال منظم دوا
3) تداوی طولانی مدت حد اقل تا سه الی شش ماه
دواهای مختلف جهت تداوی لکه های روی موجود است که نظر به شدت لکه و حالت شخص تجویز میگردد اما به هر صورت بشتر از مرکبات هایدروکینون،تریتینوین، مشتفات اسید های میویی خصوصآ گلایکالیک اسید، ازالیک اسید ، کوژیک اسید و اربوتین استفاده میگردد که با فیصدی های مختلف موجود بوده و بصورت فردی توسط متخصصین جلدی توصیه میگردد ضمنآ ادویه خوراکی که دارای تاثیرات انتی اکسیدانت اند نیز توصیه میگردد استعمال ضد آفتاب همراه با ادویه فوق لازمی میباشد در واقعات معند از پیلنگ یا لایه برداری  کیمیاوی استفاده بعمل مییاید. میکرو درمابریشن یا سایش جلد گزینه دیگر تداوی بوده که گاهی میتوان از آن استفاده نمود تداوی بالیزر استطاب خاص نداشته ولی بعضآ درواقعات خاص میشود استفاده نمود .
خوشبختانه فعلآ برای بار اول در افغانستان در شهر کابل برای اولین بار میتود های جدید تداوی لکه های روی مانند لایه برداری , سایش جلد تداوی زرقی و استفاده از لیزر در موارد خاص در کلینیک ما صورت میگیردکه درواقعاتی که سایر اشکال تداوی مفید واقع نگردند نیز مفید میباشد.

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: