نمایش پست‌هایی با برچسب پیری جلد

پست‌ها

متخصصین جلدی باین عقیده اند که استعمال روزانه کریمهای ضد آفتاب میتواند از پیری زود رس جلد محافظت کند . عوامل مختلف  سبب پیری جلد میگردد یک تعداد این حالات غیر قابل اجتناب بوده و ما نمیتوانیم هیچ کاری با آن کنیم اما یک تعداد حالات را میتوان کنترول نموده و از پیری زودرس جلد در امان ماند . چیزی را که ما نمیتوانیم تغیر بدهیم بیشتر مربوط به ژن های شخص است که سبب پیری میگردد و اصطلاح طبی آن   intrinsic  aging   میباشد. و کوتاه شدت تلومیر ها رول زیادی درین نوع پیری داشته و پیری داخلی با نازک شدن جلد ایجاد خطوط جلدی و خشک شدن جلد مشخص میگردد . اما خوشبختانه ما میتوانیم بالای نوع دوم پیری جلد تاثیر گذار باشیم. محیط و اعمال روزانه ما میتواند در تسریع و یا تعویق انداختن پیری زودرس جلد تاثیر گذار باشد که این شکل پیری جلد بنام  پیری خارجی یا  ( Externsic Aging )   یاد می  گردد. با عمل نمودن نکات وقایوی  ذیل ما میتوانیم ازین شکل پیری زود رس جلد در امان باشیم اما این حالات کدام ها نه راه جلوگیری از پیری زودرس جلد : شعاع التراویولیت آفتاب رول عمده در پیری زود رس جلد دارد د
تحقیقات نشان داده است که گلایکیشن یکی از اسباب مهم پیری جلد میباشد گلایکیشن یک عکس العمل کیمیاوی است که از سبب اخذ مقدار بیشتر شکر بوجود میآید همچنان معروض شدن به شعاع آفتاب و ایجاد رادیکال های آزاد نیز در پیری جلد سهیم میباشند . درصورت خوردن زیاد شکر گلوکوز با رشته های کولاژن الاستیک ترکیب گردیده.  و در اطراف این رشته ها تمرکز میابند این عکس العمل که  را بنام گلایکیشن مینامند. نهایتا رشته های فوق شکنند و سخت گردیده و وظیفه شانرا از دست میدهند. قابل تذکر است که رشته های کولاژن و الاستیک رول مهمی را در  شادابی و جوان بودن جلد داشته و تخریب و آسیب به این رشته ها سبب ایجاد چملکی های جلدی، افتادگی جلد و سایر علایم پیری جلد میگردد . گلایکیشن سبب چه میگردد؟ 1 .   شادابیت جلد را کاهش میدهد . 2.   سبب افتادگی و آویزان شدن جلد میگردد . 3.  سبب ایجاد چملکی های جلدی و سایر علایم پیری جلد میگردد . چگونه میتوان از ایجاد عکس العمل گایکیشن جلوگیری نمود؟ این عکس العمل را نمیتوان بصورت کامل قطع نمود اما با داشتن رژیم غذایی متوازن و مراقبت بهتر جلد میتوان ایجاد آنرا کاهش داده کویری زود رس جلد را
هدف از Collagen Induction Therapy (CIT)   چه است ؟ Collagen Induction Therapy   عبارت است از   تحریک تولید   نسج منضم جلد   در طبقه های پایین تر جلد ( طبقه   درم جلد ) میباشد در حالی که به طبقه محافظ جلد (طبقه های اپیدرمی) اسیب وارد نمی گردد درین طریقه تعداد زیاد ی از   سوزن کوچک، نازک ومعقم بصورت متکرر تو سط آله بنام درما رولر dermaroller    و یا یک دستگاه برقی اوتامتیک به جلد به  نفوذ نموده سبب  شکستن رشته های کولاجن  سابقه  و تحریک تولید الیاف الاستین و کولاجن جدید در طبقات عمیق جلد میگردد البته الیاف کولاجن و الاستیک رول مهمی را در شادابیت جلد داشته و کم شدن آنها سبب ایجاد چین و چروک  جلدی   ، افتادگی جلد و از بین رفتن الاستیکیت جلد میگردد. در نتیجه   Collagen Induction Therapy   جلد   صاف، ضخیم تر، و منظم تر میگردد. برخلاف طریقه های جوانسازی جلد با لیزر و لایه برداری کیمیاوی که سبب صدمات موقتی طبقه سطحی یا اپیدرم جلد میگردند در ین طریقه طبقه سطحی جلد که رول مهمی را در محافظت جلد از عوامل محیطی دارد سالم باقی. برای سلامت   جلد و داشتن صورت جوان ما نیاز به جلد مرطوب، با رنگ نارمل
  پیری پروسه طبیعی تکامل اجسام حیه بوده و هر موجود زنده در صورت ادامه حیات پیر گردیده و بالاخره میمیرد اما اینکه علایم پیری چیست، چرا بعضی از انسانها زودتر پیر میگردد و آیا علایم پیری قابل جلوگیری و یا تداوی میباشند موضوع قابل بحث در اینجا میباشد. علایم پیری پیری پیدیده ایست که تمام اعضاء بدن را متآثر میسازد از ضعیفی عمومی بدن تا امراض مختلف قلبی تنفسی، ضغف حافظه....و اما چیزی که از همه نخست ظاهر میگردد علایم پیر ی در جلد و مو میباشد که بحیث یک علامه هشدار پیری توسط آکثریت مردم تلقی میگردد چه سفید شدن مو و ظهور چین و چروک جلدی همه نشاندهنده پیری میباشد. علایم پیری در چلد عمومآ بدو گروه تقسیم میگردند علایم پیری تقویمی که در همه وجود دیده شده و عبارت از: از بین رفتن خاصیت الاستیکیت جلد  ( هم از سطوح پوشیده و برهنه) که بعد از کش نمودن جلد، جلد به آهستگی دوباره به حالت ابتدایی برمیگردد، پیدایش چین و چروک جلدی و سفید شدن یا خاکستری شدن مو میباشد. علایم دگر پیری علایم پیری خورشیدی میباشد که صرف نواحی برهنه وجود را( روی ، گردن و دستها )  مصاب میسازد و مربوط به مواجه شدن به شعاع آفتاب بوده و س