نمایش پست‌هایی با برچسب اکزیما

پست‌ها

 چگونه می توان بخار های حساسیتی   دست را پیشگیری و درمان کرد؟   بخار های  دست می تواند ناراحت کننده باشد ، خصوصاً وقتی علت بخار های دست شما مشخص نیست.  برای جلوگیری از بخار های  دست ، لطفا این مقاله را تا اخیر بخوانید.   آیا جلد دستان شما خشک ، ضخیم، خشن و پوستک پوستک است؟  آیا در دستان خود ترکیدگی های عمیق و دردناکی دارید که خونریزی می کنند؟ آیا خشکی بیش از حد  جلد دارید؟ آیا دست های شما خارش و سوزش دارد؟  اگر جواب شما بلی باشد شاید شما مصاب اگزیمای دست باشید.   اگزمای دست می تواند موارد زیر را ایجاد کند:  خشکی و ترکیدگی دست (اغلب اولین علامت)  بخار های سرخرنگ جلد دست (یا قهوه ای تیره) تخریش شده.  پوستک پوستک شدن و التهاب جلد که ممکن است دچار خارش شود.  احساس سوزش  آبزدن همراه با خارش  ترکیدگی های عمیق و دردناک  خونریزی یا آبزدن جلد  جلده ، چرک و دردناک  از آنجا که اغلب به نظر می رسد جلد خشک باشد ، اگزمای دست به راحتی می تواند به عنوان خشکی جلد اشتباه گرفته شود.  برای از بین بردن اگزمای دست ، برخلاف جلد خشک ، شما به بیش از یک مرطوب کننده خوب نیاز دارید.  درمان موثر با یافتن علت آغاز م