نمایش پست‌هایی با برچسب امراض ساری

پست‌ها

 دمل یا دانه دنبل که بنام دولت دانه هم یاد میشود عبارت از یک ابسی حاد و دردناک پیاز موی و اطراف مجاور آن است که بشکل دانه  مدور، سخت بوجود آمده و عامل آن   ستفیلوکوکسی است که بالاخره درمرکز تقرح و تقیح می کند و چرک آن خارج میگردد. واصطلاح Carbuncle به اضافه تر از مصابیت یک پیاز مو اتلاق می شود در بعضی واقعات قبل از تقیح خودبخود خوب می شود وآنرا Blind boil می گویند دراکثر واقعات پخته شده ودرمرکز نکروز میکند بعداً تقیح کرده و چرک آن خارج می شود نواحی منتخبه زیر بغل، گردن وتنه می باشد. اسباب  به اثر فشاریکه در تخریش کردن ویا خاریدن درجلد بوجود می آید ویا نقیصۀ معافیتی نزد مریض موجود باشد وکسانیکه سبوریا دارند، یا الکهولیک هستند، یا سؤ تغذی داشته و کمخون می باشد دیده می شود واز اثر تلیقح بنفسهی بوجود می آید. بیخ کته شفاخانه یی  در دهۀ اخیر اپیدیمی های مرض درشفاخانه ها دیده شده که اکثراً مقاوم بوده واز نوع Phage type 80-81 می باشد. هستوپتالوژی  لوحۀ پتولوژی شامل ابسی های عمیق که با ارتشاح لمفوسیت وپولی مورفونکلیر توام است. این تغیرات در فولیکول موهای مصاب شده دیده می شود. تداوی: در اکثر حال
تبخال  چه هست؟ تبخال  عبارت از بوجود آمدن آبله های کوچک میباشد که یک عفونت دردناک ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس ( HSV ) هست. این آبله ها معمولا توسط  HSV  نوع 1 ایجاد می شوند، اما می تواند نادرا توسط  HSV نوع  2 نیزایجاد گردد. مرض میتواند در هر ناحیه بدن دیده شود ، اما بیشتر در  دهان و لب ها، بینی، گونه ها و یا در انگشتان ظاهر می شود. ابتدا  آبله های کوچک بوجود آمده که بعد از پاره شدن  سبب آب زدن ناحیه و ارچق و در نهایت با افتیدن ارچق با تغیر رنگ جلد ناحیه مصاب التیام میابد. زخم های تبخال معمولا 7 تا 10 روز دوام نموده  و تا زمان تشکل ارچق بسیار ساری بوده و میتواند به کسانی که بان درتماس آیند انتقال یابد. نود و پنج درصد از تمام افراد حداقل یکبار  تبخال را در زندگی خود تجربه مینمایند. معمولا حمله اول تبخال بسیار شدید میباشد. نزد برخی از کودکانی که مصاب تبخال میگردند ممکن است به طور جدی بیمار گردند. بعد از حمله  اول نزد بسیاری از افراد آنتی بادی تشکل نموده و هرگز  بار دیگر مصاب تبخال نمیگردند. با این حال در حدود 40 درصد از بزرگسالان آمریکایی، ، تبخال  متکرر یا عود کننده را تجربه مینمایند.
زخ جلدی چیست و چه انواعی دارد؟ زخ جلدی رشد غیر نارمل و  غیر سرطانی حجرات جلد به علت انتان ویروسی در طبقه  فوقانی  جلد با غشاهای مخاطی میباشد. ویروسهایی كه باعث به وجود آمدن زخ جلدی  می‌شوند مربوط به  خانواده‌ای از ویروسهای به نام    human papillomavirus  پاپیلومای ویروس انسانی هستند .  شکل یك زخ جلدی  بستگی به محل مصابیت آن دارد. زخ جلدی  معمولا همرنگ جلد بوده و در تماس  درشت  میباشند اما گاهی هم می توانند صاف و هموار باشند. انواع مختلف از زخ جلدی  وجود دارد كه عبارتند از: زخ جلدی های هموا ر  plane wart ، زخ   های   جلدی  كف پا  plantar warts  ، ، زخ های جلدی تناسلی . Genital warts  زخ جلدی  معمولی :common warts   این نوع زخ جلدی  معمولا اطراف ناخن، روی انگشتان و پشت دست دیده می شوند. این نوع زخ ‌بیشتر در نواحی‌ای كه در جلد خراشیدگی ایجاد   شود   مثلا به   تعقیب   جویدن ناخنها یا كندن گوشه های ناخن به وجود می‌آیند . زخ جلدی ‌های پا : این زخ جلدی كه معمولا در كف پا ایجاد می‌شوند و اگر به تعداد زیاد و بشکل گروپی  به وجود ‌آیند بنام  زخ جلدی موزایک مانند یاد  می‌شوند. بیشتر زخ جلدی های كف
سالدانه که اصطلاح طبی ان لشمانیازیس (‏leishmaniasis‏ ) میباشد یک مرض مزمن، ‏التهابی و گرانولوماتوز جلد میباشد که توسط پرازیت ‏leishmania‏ بوجود مییاید این مرض ‏بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر در آسیا، امرایکای جنوبی و افریقا شیوع دارد و ‏کشورهای چون افغانستان، ایران، هندوستان، پاکستان برازیل و اتوپیا نواحی اند که مرض ‏در آنجاها بیشتر شیوع دارد. تعدادافراد آلوده در دنیا 12 میلیون نفر تخمین زده می شود. و ‏‏۳۵۰ میلیون نفر در مناطقی زندگی می کنند که احتمال ابتلاء به مرض وجود دارد. ۳ میلیون ‏نفر از اشکال مختلف بیماری رنج می برند. ‏ مرض سالدانه میتواند دارای اشکال کلینیکی مختلف باشد امکان دارد بصورت یک دانه ‏جلدی بدون درد سوزش و خارش بوحود آمده که حتی بدون تداوی باگذشت زمان به ‏اهستگی شفایاب گردد و یا هم در واقعات نادر مرض سیستم های داخلی را مصاب ساخته ‏و حتی منجر به مرگ گردد خوشبختانه این شکل سالدانه در افغانستان بسیار نادر بوده ‏وصرف واقعات انگشت شمار بیماری نزد عساکر امریکایی که در آفغانستان خدمت میکنند ‏گذارش شده است.‏ عامل مرض یک پرازیت واحد الحجروی بنام ‏leishmania ‎‏ بوده دارای 20